h

Marktpartijen centrumplan

16 juli 2002

Marktpartijen centrumplan

Marktpartijen centrumplan

ING Vastgoed en Amstelland Ontwikkeling betrokken bij grootschalige vernieuwing centrumplan Helmond

Het college van B&W van Helmond wil voor de ontwikkeling van het centrumplan een langdurige samenwerking aangaan met de combinatie ING Vastgoed en Amstelland Ontwikkeling. Voor het centrumplan heeft de gemeente een integrale structuurvisie opgesteld waarin wonen, werken winkelen en parkeren een grootschalige invulling krijgen. De gemeente en beide ontwikkelaars buigen zich nu over de opzet van een intentieovereenkomst. Het is de bedoeling dit onderzoek direct na de zomer af te ronden, zodat in oktober de intentieovereenkomst kan worden ondertekend.

Met zowel ING Vastgoed als Amstelland Ontwikkeling meent het college partners te hebben gevonden die een goede mix vertegenwoordigen van specifieke marktkennis op het gebied van retail, culturele voorzieningen, commercieel vastgoed en wonen op lokaal, regionaal en landelijk niveau.Tevens zijn beiden financieel draagkrachtige partners en hebben beide bedrijven veel ervaring met binnenstedelijke vernieuwing.

Met de stichting Woonpartners is de afgelopen periode ook overleg gevoerd. Zij is eigenaar van een groot aantal woningen in De Waart en zal dan ook een duidelijke plaats krijgen in het traject.

De gemeente zal samen met ING Vastgoed en Amstelland Ontwikkeling een masterplan voor het centrumgebied ontwikkelen. In dit plan zijn zaken als beeldkwaliteit, architectuur, toedeling programma en fasering nader uitgewerkt. Dit zal in het najaar van 2003 gereed zijn. Daarna kan op onderdelen met het plan worden gestart. De totale uitvoering neemt 12-15 jaar in beslag.

Het programma Integrale Structuurvisie Centrum Helmond ziet er als volgt uit.

  • detailhandel 10.000 m2 bvo
  • kunst- en cultuurcluster 12.000 m2 bvo
  • kantoren 10.000 m2 bvo
  • centrumstedelijk wonen 1.700 woningen
  • themacentrum (incl. grootschalige detailhandel) 17.000 m2 bvo
  • hotel, platte zaal, congresruimte 6.000 m2 bvo
  • zorg- en welzijnsvoorzieningen 4.000 m2 bvo
  • voorzieningen voor jongeren 2.000 m2 bvo
  • horeca 1.000 m2 bvo
  • parkeren 2.000 parkeerplaatsen

Het totale project zal naar schatting een investeringsvolume hebben van circa 450 miljoen.

Bedrijfsprofiel Amstelland Ontwikkeling bv:

Amstelland Ontwikkeling BV geeft vorm en inhoud aan woon-, werk- en winkelomgevingen en voorziet bewoners en vastgoedgebruikers van huisvesting op maat. Haar concepten voor woon-, werk- en winkelomgevingen, zowel in de bestaande stad als in uitbreidingsgebieden, omvatten grondontwikkeling, planopzet, realisatie, exploitatie en beheer. Op basis van ambitie, betrouwbaarheid en continuïteit , investeert zij duurzaam in ruimtelijke ontwikkelingen. Hiermee is zij de op één na grootste aanbieder van woningen en de nummer drie in commercieel vastgoed in Nederland. Amstelland Ontwikkeling, met tien vestigingen in Nederland waaronder in Eindhoven, is de dochter van het beursgenoteerde Amstelland NV.

Bedrijfsprofiel ING Vastgoed:

ING Vastgoed is actief op de specialistische terreinen van vastgoedontwikkeling, vastgoed asset management en vastgoedfinanciering. Activiteiten zijn gericht op zowel winkels, woningen, kantoren als parkeerfaciliteiten. Uitgangspunt is steeds de integrale benadering van wonen, winkelen, werken en leven. Ongeacht of het nu gaat om het ontwikkelen, beleggen of financieren van vastgoed.

Door haar positie is ING Vastgoed zich terdege bewust van haar maatschappelijke rol. Dat komt mede tot uitdrukking in de zorg voor kwaliteit, duurzaamheid en door de betrokkenheid bij de mens en zijn omgeving.

De kernactiviteiten zijn binnen de onderneming ondergebracht in de drie business lines Ontwikkeling, Asset Management en Financiering.

ING Vastgoed maakt onderdeel uit van ING Groep. Die verbinding biedt aansluiting op de internationale financiële wereld en vormt een omvangrijke bron van know how en informatie.

2002-07-16

U bent hier