h

Renovatie Speelhuis

5 juli 2002

Renovatie Speelhuis

Helmond, 3 juli 2002

LAATSTE NIEUWS B en W
t.a.v. de heer Tielemans

betreft: renovatie Speelhuis

Geachte heer Tielemans,

Op dit moment wordt hard gewerkt aan de renovatie van het Speelhuis. Echter tot mijn grote verbazing wordt ook de entree verbouwd. Want dat is zo niet afgesproken.

Zoals u bekend is het plan voor een aanbouw aan de entree van begin af aan zeer omstreden. Zo noemt de PvdA-vertegenwoordiger in de commissievergadering van 15 januari de voorgestelde aanbouw "een verkrachting van het Speelhuis" en het gebouw onwaardig. (zie notulen)

Ook de vertegenwoordiger van uw eigen partij de heer Henraat heeft weinig goede woorden voor het voorstel. Hij geeft aan dat hij geschrokken is van de vormgeving van de entree en dat hij daarom tegen is.

Na bespreking in genoemde commissie is het voorstel behandeld in de raadsvergadering van 5 februari. Op verzoek van de heer Praasterink is toen apart gestemd over de renovatie maar let wel: met in achtname van een staande de vergadering aangebrachte wijziging. Te weten het aanhouden van de verbouwing van de entree.

Dit leidt ertoe dat een krappe meerderheid van de raad (18 tegen 16 stemmen) instemt met de renovatie.

Zónder de wijziging zou er geen raadsmeerderheid voor de renovatie zijn geweest. Immers de SP-fractie had er dan niet mee ingestemd.

Gezien deze voorgeschiedenis zult u onze grote verbazing begrijpen nu de entree toch verbouwd blijkt te worden. Het is volgens ons zaak dat u snel helderheid verschaft over deze gang van zaken.

Hoogachtend,

Ad Spruijt
(SP-raadslid)

P.S. In de raadsvergadering van 5 februari is afgesproken om de kwestie van de entree opnieuw te bespreken in de commissie maar daar is het nooit van gekomen.

Helmond, 3 juli 2002

LAATSTE NIEUWS - SP LEGT KWESTIE VOOR AAN PRESIDIUM

Helmond, 5 juli 2002

Aan presidium
t.a.v. de heer Jaspers

betreft: verbouwing entree Speelhuis

Geacht presidium,

Tot zijn verbazing ontdekt mijn collega eerder deze week dat de entree van het Speelhuis wordt verbouwd. Hij heeft daarover uitleg gevraagd aan wethouder Tielemans. (zie bijlage)

In het Eindhovens Dagblad van vandaag lezen wij de volgende uitspraak van de wethouder: 'Overigens is er volgens mij nooit gezegd dat de entree uit het renovatieplan gehaald zou worden.'

De wethouder vergist zich.

Staande de raadsvergadering van 5 februari is het betreffende agendapunt gewijzigd door de verbouwing van de entree eruit te lichten. Dit is na te lezen in de notulen.

Dan nog het volgende. Het renovatieplan is goedgekeurd met 18 tegen 16 stemmen maar let wel: 3 van de 18 voorstemmers hebben de aantekening dat ze tegen het onderdeel de aanbouw zijn. Vanzelfsprekend is ook dit na te lezen in de notulen.

Kortom, er is nooit een meerderheid geweest voor de aanbouw, de raad heeft de verbouwing van de entree afgewezen.

Deelt het presidium onze mening dat het niet door de beugel kan dat het college besluiten van de raad aan de laars lapt? En dat er nu niks anders opzit dan de verbouwing van de entree stil te leggen? Is het presidium het met ons eens dat het vertrouwen is beschaamd nu het college toezeggingen niet is nagekomen, te weten het terugbrengen in de commissie van het onderdeel de aanbouw?

Nu al is gestart met de verbouwing van de entree lijkt het ons zaak dat het presidium zich snel buigt over deze kwestie.

Met vriendelijke groeten,

Hans Verbakel
(SP-raadslid)

Helmond, 5 juli 2002

U bent hier