h

Geen betaalbare woningbouw, wel dure koop

19 september 2002

Geen betaalbare woningbouw, wel dure koop

Helmond heeft veel te weinig woningen gebouwd. Behalve als het gaat om peperdure koopwoningen. Daarvan zijn er twee maal méér gebouwd dan gepland.

Dezer dagen bespreekt de Helmondse politiek de nota Wonen. Daarin is een opmerkelijk overzicht te vinden. Dat toont dat in de periode 1998 tot en met 2001 veel minder woningen zijn gebouwd dan gepland. Van de 5.048 geplande woningen zijn er slechts 2.359 daadwerkelijk gebouwd. Deze achterstand speelt in alle categoriën woningen behalve de dure koop. Daarvan zijn er zelfs méér gebouwd dan gepland. (zie overzicht onder).

Dezelfde nota meldt dat het aantal woningzoekenden voor een betaalbare huurwoning fors is gestegen. Van 3.921 in 2001 naar 4.861 in 2002. Een toename van 940 woningzoekenden in één jaar.

'Logisch', zegt SP-raadslid Hans Verbakel, 'want veel Helmonders kunnen die dure koopwoningen niet betalen en belanden dus op de wachtlijst bij de corporaties.'

Maar als 'rijke' Helmonders een dure koopwoning kopen, dan laten ze toch een huis achter waarvoor een Helmondse woningzoekende in aanmerking kan komen? Verbakel: 'Die vlieger gaat niet zomaar op want Helmond is geen eiland. Zo wordt meer dan de helft van de dure koopwoningen op Brandevoort gekocht door mensen van buiten de stad. Die laten dus geen woning achter in Helmond.'

Volgens de SP'er is het zaak dat het gemeentebestuur minder haar oren laat hangen naar de projectontwikkelaars. 'Die bouwen natuurlijk het liefst dure koopwoningen waaraan ze flink kunnen verdienen. Maar dat mag voor de gemeente geen leidraad zijn, die moet kijken naar de héle Helmondse gemeenschap', aldus Verbakel.


19 september 2002
 

Ziet u vijfduizend daklozen met plastic tasjes door de stad lopen?

Vijfduizend woningzoekenden maar verantwoordelijk PvdA-wethouder Hesen geeft geen krimp. Ziet u vijfduizend daklozen met plastic tasjes door de stad lopen? Aldus de reactie van de stadsbestuurder op het noodsignaal van de corporaties.

In de gemeenteraad maar ook daar buiten met een stadsfolder die in een oplage van 25 duizend wordt verspreid, geeft de SP tegengas tegen de laconieke en lakse opstelling van de PvdA-wethouder.
27 september 2001

Vijfduizend woningzoekenden: het zoveelste alarmsignaal

Helmond - 31 augustus 2001 De corporaties zenden het zoveelste alarmsignaal uit over het ongekend hoog aantal woningzoekenden.

----- FAX -----
Aan: college van B en W
Betreft: 5000 woningzoekenden

Via de media bereikt ons heden een alarmsignaal van de Helmondse corporaties over het explosief toegenomen aantal woningzoekenden.

Het is niet de eerste keer dat de corporaties dit noodsignaal uitzenden.

Al veel eerder en bij diverse gelegenheden is deze kwestie aan de orde gesteld, ook door de SP-raadsfractie.

Andere problemen hangen met deze kwestie nauw samen:

-het volledig stagneren van de herstructurering vanwege de verstopte woningmarkt
-het niet-verschijnen van het jaarlijkse volkshuisvestingsplan (VOP)

Tot op heden heeft de gemeente niet gereageerd op de herhaaldelijk door de corporaties uitgezonden noodsignalen. Dit ondanks dat het aantal ingeschreven woningzoekenden ongekend hoog is.

Wij dringen er daarom op aan dat verantwoordelijk wethouder Hesen deze kwestie agendeert bij de eerstkomende gelegenheid (commissievergadering of anderszins). Wij verwachten dan te vernemen hoe de gemeente met deze urgente zaak om gaat.

Namens de SP-raadsfractie,

Ger Klaus

31 augustus 2001

 

Vijfduizendste woningzoekende in aantocht

Het aantal inschrijvingen bij de corporaties blijft groeien. Bij het huidige tempo verwachten de corporaties binnen enkele maanden de vijfduizendste woningzoekende te mogen 'verwelkomen'. De SP kaart de kwestie aan bij de behandeling van de voorjaarsnota.
16 juni 2001

'Vierduizend woningzoekenden maken mij niet gek'

'Vierduizend woningzoekenden maken mij niet gek'. Dat zegt verantwoordelijk wethouder Hesen. Hij deed zijn uitspraak op een symposium ter gelegenheid van het vijftig-jarig bestaan van corporatie Woonpartners. De PvdA-wethouder gaf daarmee aan niet in te stemmen met het pleidooi voor meer betaalbare huurwoningen in plaats van dure koop.

Het symposium vond plaats op maandag 14 mei 2001
 

Aantal woningzoekenden verdubbeld

Het aantal inschrijvingen voor een huurwoning is verdubbeld. Stonden in 1997 nog 2429 woningzoekenden ingeschreven bij de corporaties, nu bedraagt dat aantal 4258. Een deel van hen komt van buiten de stad. Als die ervan worden afgetrokken, blijven 3360 Helmondse woningzoekenden over. Dat betekent dat bijna tien procent van de Helmondse huishoudens met het probleem te maken heeft. Omdat het hele gezin woningzoekend is of omdat een inwonend kind zelfstandig wil gaan wonen.
16 januari 2001
 

Sociale woningbouw verdient veel meer steun

De gemeente geeft ruim baan aan dure woningbouw door projectontwikkelaars. De enorme stijging van het aantal woningzoekenden die een betaalbare huurwoning zoeken, is de tol van dit commercieel woningbouwbeleid. Daarom moet het anders vindt de SP: de sociale woningbouw verdient veel meer steun.

Raadslid Hans Verbakel licht de SP-visie verder toe: "Hoe meer de gemeente de sociale volkshuisvesting in de steek laat, hoe meer de commercie toeslaat. Niet een eerlijk verdeelsysteem maar de dikte van de portemonnee bepaalt dan wie een goede woning krijgt in een prettige omgeving. Als bij wijze van spreken iedereen even rijk was, zou dat niet zo erg zijn. Maar wie zijn ogen de kost geeft weet dat de wereld zo niet in elkaar zit. Daarom blijft de overheid nodig als bondgenoot van de sociale volkshuisvesting.
Wat dat betreft laat de gemeente het behoorlijk afweten. Bij alle grote projecten in de afgelopen periode (Dierdonk, Akkers en Boscotondo) gaat het om duurdere woningen gebouwd door projectontwikkelaars. Ook op Brandevoort wordt maar zéér mondjesmaat in de sociale sector gebouwd. En het is bekend dat projectontwikkelaars al grond in handen hebben in het gebied dat aan bod komt als straks het eerste deel van Brandevoort klaar is. De gemeente als beschermschild tegen dit commercieel 'geweld' is - zoals gezegd - hard nodig, want anders komen grote delen van de bevolking met een minder goed gevulde beurs niet meer aan bod."
16 januari 2001

U bent hier