h

Minder sloop in Dierenbuurt, SP blij met voorstel

30 oktober 2002

Minder sloop in Dierenbuurt, SP blij met voorstel

De SP is blij met het voorstel van Woonpartners om minder te slopen in de Dierenbuurt.

Het plan was om de woningen in de Hindestraat noordelijk van de Pr Karelstraat te handhaven en op te knappen. De woningen zuidelijk van de Pr Karelstraat zouden worden gesloopt.

Niet uit te leggen. Dat is steeds het oordeel geweest van de SP over dit plan. Immers het betreft dezelfde woningen. Met welk overtuigend argument leg je dan uit aan de bewoners waarom de ene woning wel en de andere woning niet moet worden gesloopt?

Op inhoudelijke gronden is de SP daarom blij met het huidige voorstel van Woonpartners. Bovendien haalt het druk van de ketel van de woningmarkt: minder sloop betekent dat minder woningzoekenden worden toegevoegd aan de toch al ellenlange wachtlijst voor een betaalbare woning.

Tegelijkertijd is duidelijk dat het voorstel botst met de plannen zoals die steeds zijn goedgekeurd door de gemeenteraad.

De SP rekent echter op de bereidheid van de Helmondse politiek om het nieuwe voorstel op inhoud te beoordelen.

Het voorstel zet de bestaande plannen nu ook weer niet compleet op zijn kop. De nadruk ligt vooral op het terugbrengen van het aantal te slopen woningen.

Woonpartners persbericht

Woonpartners presenteert nieuw voorstel Dierenbuurt

Op maandag 28 oktober hebben Woonpartners en projectontwikkelaar Janssen de Jong een nieuw voorstel gepresenteerd aan de gemeente Helmond voor de herstructurering van de Dierenbuurt. Dit plan is voor Woonpartners financieel haalbaar én het voldoet aan de doelstelling om de kwaliteit van de woningen en de leefbaarheid en veiligheid in de wijk te verbeteren. De komende weken wordt het voorstel met de gemeente besproken omdat het op een aantal punten anders is dan het door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan. Woonpartners beseft dat de bewoners van de Dierenbuurt al lang in onzekerheid leven en hoopt op afzienbare termijn meer duidelijkheid te kunnen verstrekken.

Najaar 1999 heeft de gemeente Helmond een stedenbouwkundig plan laten maken voor de herstructurering van de Dierenbuurt. Vervolgens is met de uitvoering van een gedeelte van het plan gestart. Een aantal bewoners is inmiddels verhuisd en er zijn al woningen gesloopt. Nadat Woonpartners het plan begin dit jaar had laten doorrekenen, kwam zij echter tot de conclusie dat de uitvoering ervan financieel onhaalbaar is. Daarom heeft Woonpartners in juli 2002, na overleg met de gemeente, Janssen de Jong opdracht gegeven voor het ontwikkelen van een financieel haalbaar plan dat voldoet aan het gewenste kwaliteitsniveau. Dat voorstel is gisteren aan de gemeente gepresenteerd. De komende weken wordt het besproken.

Meer woningen renoveren
In het nieuwe voorstel blijft een groter deel van de bestaande woningen gehandhaafd. In plaats van 110 worden 226 woningen ingrijpend gerenoveerd zodat ze voldoen aan de eisen en wensen van deze tijd. De extra te renoveren woningen zijn bouwkundig in goede staat en hebben een karakteristieke jaren '30 architectuur. Dankzij de renovatie blijven meer goede woningen tegen een lage huur beschikbaar. Bovendien hoeven minder huishoudens uitgeplaatst te worden. Woonpartners is voornemens in de toekomst 50% van de gerenoveerde woningen per blok te koop aan te bieden aan zittende huurders of andere kopers op het moment dat de woning leegkomt. Daarnaast gaat het voorstel uit van 274 nieuwbouwwoningen. Deze bestaan voor de helft uit huurwoningen en voor de helft uit betaalbare koopwoningen. Gezien de toenemende veroudering is een deel van de nieuwe huurwoningen bestemd voor senioren.

Uitvoering
Woonpartners is overtuigd van de uitvoerbaarheid en de kwaliteit van het nieuwe voorstel en hoopt op afzienbare termijn met de gemeente tot een akkoord te komen. Woonpartners benadrukt dat de reeds geplande renovatie van de eerste 110 woningen aan het Hindeplein hoe dan ook van start gaat. In november wordt een eerste proefwoning gerenoveerd. Woonpartners heeft de bewoners inmiddels van de stand van zaken op de hoogte gebracht.

2002-10-30

U bent hier