h

Plan van 220 miljoen euro, alleen SP stemt tegen

1 oktober 2002

Plan van 220 miljoen euro, alleen SP stemt tegen

In 2010 loopt het verkeer in Helmond vast, zo wordt voorspeld. Om dat te voorkomen is een plan bedacht. Kosten: 220 miljoen euro. De meerderheid van de gemeenteraad is accoord, alleen de SP stemt tegen.

De kwestie staat op de agenda van de raadsvergadering van 1 oktober 2002. Eerder al is het onderwerp uitgebreid besproken in de betreffende raadscommissie. De SP heeft de zaak ook intern in het afdelingsbestuur en op de ledenvergadering aan de orde gesteld. Conclusie daaruit: méér asfalt is geen duurzame oplossing.

In de raadsvergadering heeft SP-fractievoorzitter Ger Klaus het als volgt toegelicht:

"In Nederland wordt de ruimte steeds schaarser. En de auto gebruikt naar ons idee een onevenredig groot gedeelte daarvan. Vandaar wat ons betreft geen ruim baan voor de auto. Wij kiezen voor het stoppen van de aanleg van steeds meer wegen. Verbetering van knelpunten sluiten wij daarbij niet uit. Voor Helmond zijn wij voor een 0-scenario plus. Wat de SP betreft wordt de aandacht voor de komende jaren gericht op onze noord-zuidverbindingen. Twee extra spoortunnels en wegen voor zover nodig voor vervoer van en naar de woonwijken en van en naar de industrieterreinen en scholen. Die dan vanzelfsprekend op onze drie - en straks vier - NS-stations moeten aansluiten. Daarbij dient openbaar vervoer en vervoer per fiets alle steun te krijgen zodat in onze compacte stad het gebruik hiervan zal toenemen en dat van de auto zal afnemen. Dit zal de ontwikkelingen in onze stad ten goede komen. Ook de economische."
 


Het besluit om onderzoek te doen naar de Helmondse wegenstructuur is genomen in de raadsvergadering van 1 juni 1999. Voor dat onderzoek wordt dan 410.000 gulden beschikbaar gesteld. SP, Sociaal Demokraten Helmond (SDH) en Helmondse Belangen (HB) stemmen tégen het onderzoek. Gaandeweg is het onderzoek ruim een half miljoen gulden (235.965 euro) duurder uitgevallen. De instemming van de gemeenteraad met het voorstel betekent dat fase 3 van het onderzoek wordt gestart.

Belangrijk punt is het ondertunnelen van de Traverse die dwars door het stadshart van Helmond loopt. Het ondertunnelen van deze weg onder het kanaal door is een peperdure operatie met veel haken en ogen. Toch maken sommige partijen een halszaak van de ondertunneling. 'Wij niet', zegt de SP, 'er zijn wel andere ernstigere problemen in de stad zoals sociale woningbouw en fatsoenlijke huisvesting voor de scholen.'

 

 

U bent hier