h

Verkeer en vervoer in Helmond

1 oktober 2002

Verkeer en vervoer in Helmond

Over infrastructuur, meer asfalt, fietsen en leefbaarheid

Klik 'minder asfalt, minder file'
(uit het landelijk verkiezingsprogramma)

Vrijdag 16 mei 2003
zwarte dag voor busvervoer

verbindingen worden geschrapt, Helmond wordt (nog) gespaard (maar er rijden 's avonds al geen bussen), méér bezuinigingen worden gevreesd

Fiets weren of juist niet?

Moeten fietsers geweerd worden uit het hoofdwinkelcentrum van Helmond? Of juist niet? Lees hier de argumenten over en weer.

Nog lastiger: moeten miljoenen euro's gemeenschapsgeld worden gespendeerd om iets te doen aan het dichtslibben van de Helmondse wegen door het alsmaar toenemend autogebruik?

Twintig deskundigen hebben zich hierover het hoofd gebroken. Ze hebben zeven scenario's bedacht om het vastlopen van het autoverkeer te voorkomen. Het zogeheten meest kansrijke scenario kost zo'n 60 miljoen euro gemeenschapsgeld.

Sommige Helmondse politieke partijen willen daar bovenop ook nog de Traverse aanpakken. Want vinden zij, deze weg ontsiert het Helmonds centrum en kan daarom beter ondertunnelt worden. Dat wil zeggen: in plaats van óver het kanaal er onder door.

De deskundigen hebben dat ook doorgerekend. Kosten van dat scenario: 220 miljoen euro.

GEMEENTERAAD VOLGT COLLEGE

Raadsvergadering 1 oktober 2002 - De overgrote meerderheid van de gemeenteraad volgt het standpunt van het college. Alleen de SP stemt tegen.

SP-fractievoorzitter Ger Klaus: "In Nederland wordt de ruimte steeds schaarser. En de auto gebruikt naar ons idee een onevenredig groot gedeelte daarvan. Vandaar wat ons betreft geen ruim baan voor de auto. Wij kiezen voor het stoppen van de aanleg van steeds meer wegen. Verbetering van knelpunten sluiten wij daarbij niet uit. Voor Helmond zijn wij voor een 0-scenario plus. Wat de SP betreft wordt de aandacht voor de komende jaren gericht op onze noord-zuidverbindingen. Twee extra spoortunnels en wegen voor zover nodig voor vervoer van en naar de woonwijken en van en naar de industrieterreinen en scholen. Die dan vanzelfsprekend op onze drie - en straks vier - NS-stations moeten aansluiten. Daarbij dient openbaar vervoer en vervoer per fiets alle steun te krijgen zodat in onze compacte stad het gebruik hiervan zal toenemen en dat van de auto zal afnemen. Dit zal de ontwikkelingen in onze stad ten goede komen. Ook de economische."

Gemeentelijke informatie: klik hier.

Klik ook hier.

2002-10-01

U bent hier