h

Meer verkeer en toch frissere lucht

12 november 2002

Meer verkeer en toch frissere lucht

In 2001 was in 31 gemeenten in Brabant de concentratie van stikstofdioxide in de lucht hoger dan het niveau dat in 2010 moet zijn bereikt. De oorzaak was in alle gevallen het verkeer. Binnen vier gemeenten werd zelfs de drempel overschreden waarbij het maken van een plan van aanpak is verplicht. Het betreft Eindhoven, Vught,
's-Hertogenbosch en Helmond.

Deze nieuwe informatie afkomstig van de provincie is voor SP-fractievoorzitter Ger Klaus aanleiding om de kwestie aan de orde te stellen bij de Helmondse algemene beschouwingen. Immers pas nog heeft de gemeente een nieuw wegenplan vastgesteld (geraamde kosten: 220 miljoen euro) wat behelst dat het verkeer in de toekomst geconcentreerd wordt op de oost-westroute (Kasteel Traverse).

Verkeerd plan, bedenkt de SP'er. Nog meer verkeer plus sowieso een toename van het autogebruik met dertig procent, zó halen wij nooit de norm die geldt voor frisse lucht. Jawel, betoogt wethouder van de Heuvel van GroenLinks / D66, "want in ons plan zijn er minder files en dat betekent minder luchtvervuiling."

- SP-bijdrage algemene beschouwingen begroting 2003

2002-11-12

U bent hier