h

Minder sloop: bewoners blij maar voelen zich speelbal

9 november 2002

Minder sloop: bewoners blij maar voelen zich speelbal

Corporatie Woonpartners stelt voor om in afwijking van eerdere plannen voor de Dierenbuurt een aantal woningen te behouden in plaats van te slopen. Wie zoals de SP zijn oor te luisteren legt bij de bewoners hoort vooral veel instemming met het nieuwe voorstel. Maar tegelijkertijd voelen de bewoners zich speelbal.

In de nieuwsbrief voor de bewoners schrijft Woonpartners dat het nieuwe plan financieel haalbaar is en voldoet aan de doelstelling om de kwaliteit van de woningen en de leefbaarheid en veiligheid in de wijk te verbeteren. Desondanks wijst de corporatie er met nadruk op dat het nog geen definitief plan is. Want dat is mede afhankelijk van de opstelling van de gemeente. Daarover schrijft Woonpartners: 'We hopen snel tot een akkoord te komen met de gemeente. Dan kunnen we ook u en alle andere bewoners zekerheid geven en beginnen met het opknappen van de Dierenbuurt.'

Maar verantwoordelijk wethouder van Heugten (CDA) meldt dat hij vasthoudt aan sloop. Hij wordt in die opstelling gesteund door een meerderheid van de Helmondse politiek. Alleen de SP heeft een andere kijk. 'Het nieuwe voorstel verdient het om op inhoud te worden beoordeeld, er wordt wel vaker van plannen afgeweken', zegt raadslid Hans Verbakel.

Zo heeft de gemeente ervoor gekozen om fors af te wijken van de eigen planning door vooral veel dure koopwoningen te laten bouwen door projectontwikkelaars. Ook de kritiek van raadslid Hesen die als wethouder in de vorige raadsperiode zelf aan tafel zat met de corporaties, vindt de SP ongeloofwaardig. Hij verwijt Woonpartners een zigzag-beleid te voeren maar uitgerekend Hesen zelf is 180 graden gedraaid. SP-raadslid Verbakel: 'Toen Hesen lijsttrekker was van de PvdA riep hij 'er is genoeg gesloopt' maar toen hij daarna wethouder werd stelde hij zijn standpunt bij. Toen wilde hij de héle Dierenbuurt slopen. Als Hesen zelf zo draait is het niet geloofwaardig dat hij anderen de maat neemt.'

Per saldo is de huidige situatie voor de bewoners die graag zien dat hun woning behouden blijft niet erg opwekkend. Want wat nu?

'We gaan weer onderhandelen', zegt wethouder van Heugten in reactie op de ontstane impasse. Maar wáárover vragen velen zich af? Immers Woonpartners zal het voorstel toch niet hebben gelanceerd om het door de wethouder van tafel te laten vegen?

Hans Verbakel: 'De wethouder doet voorkomen alsof vasthouden aan sloop in het belang is van de buurt. Maar wij zijn de deuren langs gegaan en hebben bij de mensen aangebeld. Dan krijg je heel andere verhalen te horen. Als de wethouder en de rest van de Helmondse politiek dat nou ook zouden doen, in plaats van in het gemeentehuis academisch te discussiëren over de kloof tussen burger en bestuur, dan zou het allemaal niet zo moeilijk zijn.'

Karakteristieke woningen in de Wezelstraat. Woonpartners wil ze behouden, de wethouder wil ze slopen.

2002-11-09

Uitgebreide achtergrondinformatie:

Klik hier voor de toelichting van de wethouder.
Klik hier voor de toelichting van Woonpartners.

De herstructurering van de Helmondse binnenstad heeft een lange voorgeschiedenis. Klik hier.

U bent hier