h

SP boos weg bij seniorenconvent "achterkamertjespolitiek"

28 november 2002

SP boos weg bij seniorenconvent "achterkamertjespolitiek"

SP-fractievoorzitter Ger Klaus is woensdag boos weggelopen bij het seniorenconvent. Hij verwijt de gemeente "achterkamertjespolitiek".

Afgelopen woensdag werd het seniorenconvent bijeengeroepen op verzoek van het college van B en W met op de agenda een viertal kwesties. Ger Klaus had op voorhand al gemengde gevoelens. "Waarom kan dat niet gewoon worden besproken in de openbare vergaderingen die daarvoor dienen?"

Toen de SP'er bij de overige partijen voor zijn kritiek geen gehoor kreeg, verliet hij boos de vergadering.

Het seniorenconvent bestaat uit de fractievoorzitters plus de burgemeester. Volgens het zogeheten reglement van orde houdt het zich bezig met de algemene gang van zaken in de raad, zaken van vertrouwelijke aard en de voorbereiding van het jaarlijkse raadsprogramma.

De bijeenkomst van afgelopen woensdag werd uitgeschreven onder de noemer "agendabijeenkomst". Maar volgens Ger Klaus is zo'n vergadering bijna nooit een simpele agendabespreking en kan het bijna niet anders dat zaken ook inhoudelijk worden besproken. De SP'er: "En daar wringt de schoen want die zaken horen in alle openheid besproken te worden. Daar komt bij dat de aanwezige politici uitspraken doen of standpunten innemen waaraan zij zich gebonden achten. Formeel is dan wel geen besluit genomen, maar praktisch gesproken is dan al wel de koers uitgestippeld. Volgens mij is dat achterkamertjespolitiek."

2002-11-28

U bent hier