h

Verkiezingscongres: elf deelnemers uit regio Helmond

24 november 2002

Verkiezingscongres: elf deelnemers uit regio Helmond

Elf deelnemers uit de regio Helmond waren present op het verkiezingscongres. Daarvan tien met stemrecht, plus één gast. Op de foto van links naar rechts: Joep van Grunsven uit Mierlo, Erik de Vries en Peter van Veghel uit Helmond.

Het congres heeft de kandidatenlijst plus het nieuwe actieprogramma vastgesteld. Meer informatie: klik hier.

2002-11-24

U bent hier