h

Stadsverwarming: nog steeds gebreken

16 december 2002

Stadsverwarming: nog steeds gebreken

De stadsverwarming vertoont nog steeds gebreken, erkent de huurcommissie. Naar aanleiding van een klacht van een huurder heeft ze de huur verlaagd naar 55 procent van de maximale huur.

De zaak is aangespannen door een bewoner van het Rijpelbergse Scheerderhof. De Nederlandse Stichting Andere Woonwormen (NSAW) is beheerder van de woning.

De uitspraak blijft geldig totdat het gebrek is verholpen. Als de huurder eerder verhuist moet de nieuwe huurder opnieuw naar de huurcommissie stappen. Die zal dan opnieuw dezelfde uitspraak doen als de gebreken niet zijn verholpen.

In Helmond zijn zo'n zesduizend gezinnen aangesloten op de stadsverwarming. Problemen met de stadsverwarming hebben in het verleden voor veel commotie gezorgd.

De uitspraak om de huur te verlagen tot 55 procent van de 'maximale huur' komt feitelijk neer op een bevriezing van de huur. Meer informatie klik hier.

Het telefoonnummer van de huurcommissie:
0800 - 4887243 (0800-huurcie)

Het adres van het secretariaat van de huurcommissies is:
Postbus 16495
2500 BL Den Haag
Fax 070 - 3754 200

2002-12-16

U bent hier