h

Gezocht: bezuinigingsvoorstel

5 juni 2003

Gezocht: bezuinigingsvoorstel

De meerderheid van de Helmondse gemeenteraad heeft ingestemd met een bezuinigingsoperatie van vijf miljoen euro. Uiterlijk in 2006 moet die bezuiniging gerealiseerd zijn. Probleem is alleen dat nog geen enkel raadslid de voorstellen kent waarmee de gemeente die bezuiniging denkt te realiseren. Met de gigantische kosten (ruim 1 miljoen euro) van Helmonds' duurste straatje Oude Aa in zijn achterhoofd heeft SP-fractievoorzitter Ger Klaus wel een voorstel: een tandje minder met de prestigieuze centrumplannen? Maar nee, de bezuinigingsoperatie geldt niet voor het centrum...
September 2002: aan het werk in Helmonds' duurste straatje

2003-06-05

U bent hier