h

SP begint met wijkonderzoek

3 juni 2003

SP begint met wijkonderzoek

De SP wil goed geïnformeerd zijn en dicht bij de mensen staan. Daarom begint de partij met wijkonderzoek. De eerste wijk is al aan de beurt geweest: de muziekbuurt. Na de vakantie volgt de volgende wijk.

De muziekbuurt is te vinden in Helmond Noord. Het onderzoek bestaat uit een huis-aan-huisonderzoek bij een groot aantal adressen. In het geval van de muziekbuurt zijn 300 adressen verspreid over de wijk uitgekozen. Het bezoek door een medewerker van de SP wordt vooraf in een brief aangekondigd.

Het blijkt dat deze manier van onderzoek zeer op prijs wordt gesteld, zegt Hélène Heuff die samen met Willie Merkx het onderzoek organiseert.

De 300 bezochte bewoners leveren 133 ingevulde enquête-formulieren op. Bij 128 adressen is niemand thuis op het moment van onderzoek. In dat geval wordt een formulier in de bus gestopt.

De uitkomst van het onderzoek beantwoordt aan de verwachtingen, zegt Willie Merkx. Hij heeft vooraf een wijkprofiel opgesteld met de nodige gegevens over de buurt, maar woont bovendien zelf in de muziekbuurt en weet dus wat er zoal leeft.

Het blijkt dat een grote meerderheid redelijk tot zeer tevreden is over de buurt. Van de genoemde problemen scoren hondenpoep, gebrek aan speeltuintjes voor kinderen en parkeeroverlast het hoogst.

De gesignaleerde problemen worden doorgespeeld aan de SP-raadsleden en aan organisaties zoals wijkbeheer en de klankbordgroep.

Hélène Heuff tot slot: "We zijn in de muziekbuurt niet echt tegen grote problemen aangelopen. Maar straks in andere wijken misschien wel. Dan is het ook mogelijk dat we zelf als partij in actie komen samen met de bewoners natuurlijk."

Reageren? Vul het formulier in onderaan.

Onderwerp:  Bericht: Naam:

M V
Geef alsjeblieft óf een e-mailadres, óf een postadres op.
Anders is antwoorden moeilijk...

E-mail: Adres: Pc/plaats: 2003-06-03

U bent hier