h

Einde volkstuintjes door vervuiling

7 juli 2003

Einde volkstuintjes door vervuiling

Antwoord college van burgemeester en wethouders:

Uiteraard zijn wij met u van mening dat duidelijkheid geschapen dient te worden over mogelijke gezondheidsrisico's Het betreffende bodemonderzoek is uitgevoerd in opdracht van Axxicon. Het onderzoeksrapport is niet bij de gemeente bekend. Wij zullen dit rapport, als bevoegd gezag Wet bodembescherming, bij Axxicon opvragen. Indien het rapport daartoe aanleiding biedt zullen vervolgstappen ondernomen worden. De volkstuintjes op het terrein van Axxicon moeten stoppen. Oorzaak: bodemvervuiling. Axxicon is gevestigd aan de Kanaaldijk zuid west. De tuintjes liggen pal achter de bedrijfsgebouwen. Het bedrijf maakt matrijzen.

Het gaat om zestien tuintjes. Twee ervan moeten acuut stoppen, van de overige tuintjes mag de huidige oogst nog worden afgehaald maar valt daarna het doek. De tuintjes zijn al meer dan twintig jaar in gebruik.

Axxicon neemt deze maatregelen naar aanleiding van een recent bodemonderzoek door ingenieursbureau DHV. Onder meer is lood aangetroffen in een hogere concentratie dan wettelijk is toegestaan. Lood kan in het voedsel belanden omdat het door planten kan worden opgenomen.

Volgens het onderzoek is het grondwater niet vervuild.

Axxicon heeft het terrein laten onderzoeken omdat het de gebouwen en de grond wil verkopen.

Wat precies de bron is van de vervuiling is niet duidelijk. In een ver verleden is het gebied wel gebruikt als vuilstortplaats.

Behalve dat de tuinders hun vrijetijdsbesteding dreigen kwijt te raken rijzen er ook vragen over mogelijke gezondheidsrisicos. De SP vraagt nu of de gemeente zich ervoor wil inzetten dat hierover duidelijkheid komt.

Verder vraagt de SP hoe het komt dat deze vervuilde plek met nota bene volkstuintjes al die tijd over het hoofd is gezien. Pas nog heeft de commissie Ruimtelijk Fysiek het stappenplan bodemverontreiniging besproken. Volgens dat landelijk voorgeschreven plan moet de gemeente de bodemvervuiling op haar grondgebied in kaart brengen.


De tuintjes achter het bedrijf

2003-07-07

U bent hier