h

"Ruil spoorwegovergangen in voor tunnel"

4 juli 2003

"Ruil spoorwegovergangen in voor tunnel"

Leg een tunnel onder het spoor ter hoogte van de lijn Montgomerystraat, Spoorstraat, Plato (jongerencentrum) met opheffing van de spoorwegovergangen. Aldus de suggestie van SP-fractievoorzitter Ger Klaus.

De SP'er doelt op de spoorwegovergangen Burgemeester van Houtlaan en Vlisco. Het opheffen van deze overgangen levert volgens hem diverse voordelen op.

  • het bevordert veiligheid voor trein- en overig verkeer
  • bij toename van het aantal treinbewegingen komen er dus minder belemmeringen
  • kruispunt Burgemeester van Houtlaan kan aanmerkelijk worden verbeterd
  • afstand/bereikbaarheid (snelheid) voor Overspoor en nieuwe wijk Suytkade (voormalig Hatema-terrein) naar centrum wordt sterk verbeterd
  • woon-werkverkeer Helmond-binnenstad, Noord en industrieterrein wordt verbeterd

Klaus realiseert zich dat een tunnel geen goedkope aangelegenheid is. Maar hij verwacht een serieuze financiële bijdrage van de NS aangezien die belang heeft bij het opheffen van gelijkvloerse spoorkruisingen.

De SP'er stelde zijn voorstel aan de orde in de raadsvergadering van juli. Wethouder van Heugten zegde toe om het te onderzoeken.


Spoorwegovergang Burgemeester van Houtlaan

2003-07-04

U bent hier