h

SP bedankt voor gratis seizoenkaarten Helmond Sport

19 augustus 2003

SP bedankt voor gratis seizoenkaarten Helmond Sport

De SP heeft twee gratis seizoenkaarten gekregen van Helmond Sport maar zal er geen gebruik van maken. Ik krijg wel eens een bos bloemen maar dit gaat te ver, verklaart fractievoorzitter Ger Klaus die niettemin de club veel sportieve successen toewenst.

Vorig jaar heeft de Helmondse raad de 'Gedragscode voor de gemeenteraad' vastgesteld. Daarin zijn regels opgenomen over het aannemen van geschenken. De SP legt nu de vraag voor of het accepteren van de gratis seizoenkaarten overeenstemt met de gedragscode. Zelf heeft ze de kaarten al teruggestuurd.

* De SP heeft de vraag voorgelegd aan het presidium. Dat bestaat uit de burgemeester, de waarnemend voorzitter van de raad en de voorzitters van de raadscommissies.

Brief aan presidium (word-document)
Brief aan Helmond Sport (word-document)

Uit de gedragscode

5 Aannemen van geschenken

5.1 Geschenken en giften die een raadslid uit hoofde van zijn functie ontvangt, worden gemeld en geregistreerd en zijn eigendom van de gemeente. Er wordt een gemeentelijke bestemming voor gezocht.

5.2 Indien een raadslid geschenken of giften ontvangt die een waarde van minder dan 50 euro vertegenwoordigen, kunnen deze in afwijking van het bovenstaande worden behouden en behoeven ze niet te worden gemeld en geregistreerd.

Voor de liefhebber: de complete gedragscode

2003-08-19

U bent hier