h

SP stemt tegen begroting

14 november 2003

SP stemt tegen begroting

De afgelopen weken heeft de gemeenteraad de begroting voor het komende jaar besproken. Dat gebeurt in twee rondes: eerst een schriftelijke behandeling en daarna een mondelinge bespreking. De SP heeft tegen de begroting gestemd. Daarmee geeft de partij aan dat ze het op hoofdpunten oneens is met het huidige beleid. Belangrijke punten zijn de miljoenenverslindende centrumplannen en het volkshuisvestingsbeleid dat volgens de partij véél socialer moet. Helmond telt nu zo'n 5.700 ingeschreven woningzoekenden.

SP-bijdrage begroting 2004

2003-11-14

U bent hier