h

Wachtgeld? Geen mening!

19 november 2003

Wachtgeld? Geen mening!

Vage wachtgeldregeling kost Limburg tonnen. Aldus meldt het blad Binnenlands Bestuur onlangs. De Brabantse SP-statenfractie wil weten hoe dat zit in onze provincie.

Bent u met de SP-fractie van mening dat de wachtgeldregeling slechts dient te gelden voor die ex-statenleden die vanwege hun werk voor Provinciale Staten geconfronteerd worden met een inkomstenderving?

Gedeputeerde Staten nemen geen standpunt in over deze vraag, zo blijkt uit het antwoord. "Dit behoort tot de verantwoordelijkheid van Provinciale Staten."

Wel wordt gemeld dat de Provincie tot op heden 592.021 euro aan wachtgeld heeft uitbetaald aan oud-Statenleden.

De kwestie speelt in meerdere provincies. SP-statenleden maken zich ervoor sterk dat er tenminste een inkomenstoets komt om te voorkomen dat onnodig - omdat er andere inkomsten zijn - wachtgeld wordt uitgekeerd.

2003-11-19

U bent hier