h

Subsidie kinderopvang: motie van wantrouwen komt in beeld

15 december 2003

Subsidie kinderopvang: motie van wantrouwen komt in beeld

Heeft CDA-wethouder Bethlehem de gemeenteraad misleid over de bezuinigingen op de kinderopvang? Immers anders dan hij voorgaf - "het Rijk geeft geen compensatiemiddelen in 2004" - komt dat geld er wél. En dat was al bekend in september, ruim vóór de discussie in de commissie en de gemeenteraad. Een motie van wantrouwen komt in beeld, vindt de SP.

Het Rijk geeft geen compensatiemiddelen in 2004. Dat is één van de belangrijkste redenen om de subsidie aan de stichting Kinderopvang (SKOH) te stoppen. Aldus schrijft wethouder Bethlehem in een brief van 9 september 2003 aan de gemeenteraad.

Maar tien dagen later op 19 september wordt duidelijk dat er wél geld komt. Het ministerie stuurt een brief waarin ze meldt dat er geld komt om de bestaande subsidieplaatsen in stand te houden, al is op dat moment het precieze bedrag nog niet bekend.

De informatie van de wethouder dat er géén geld komt is daarmee van tafel geveegd maar de wethouder meldt dat niet aan de gemeenteraad. Bedenkelijk, vindt de SP, want als de raadsleden dat hadden geweten zou de discussie heel anders zijn verlopen.

De SP wil nu duidelijk krijgen of er bewust informatie is achtergehouden. SP-raadslid Hans Verbakel: "Wij zitten al dicht bij een motie van wantrouwen, wij zijn dus heel benieuwd hoe de wethouder zich hier uit gaat redden."

De SP'er wijst erop dat wethouders een actieve informatieplicht hebben. "Zij moeten alle informatie verstrekken die de raad nodig heeft om zijn werk te kunnen doen. Dat is een wettelijk voorschrift."

Inmiddels is bekend hoeveel geld Helmond krijgt voor de kinderopvang. Het gaat om 694.000 euro, zo moest de wethouder erkennen tijdens de raadsvergadering van 2 december in reactie op vragen van de SP. De wethouder toonde zich niet bereid om het geld alsnog aan de kinderopvang te geven. Waaraan hij het dan wel wil spenderen, is niet duidelijk.

Bijlagen:

Schriftelijke vragen (word-document)

Het rijk geeft geen compensatie (Uit de brief van wethouder Bethlehem dd 9 september)

Maar al in september is bekend dat er wel geld komt (pdf-document - groot bestand!)

Geld kinderopvang anders gebruikt (jpg-document)

Het advies van de commissie

CDA-motie

2003-12-15

U bent hier