h

Geen steun voor SP-voorstel, wél extern onderzoek

20 januari 2004

Geen steun voor SP-voorstel, wél extern onderzoek

Commissievergadering maandag 19 januari - Er is geen steun voor het SP-voorstel aan de raad om middels eigen onderzoek het dossier kinderopvang op orde te brengen. Wél komt er een extern onderzoek

Het onderzoek komt er op verzoek van CDA-wethouder Bethlehem zelf. Hij wil af van alle vraagtekens rondom de kinderopvang en het gevoerde gemeentelijk beleid.

De SP-kritiek dat de wethouder de raad op het verkeerde been heeft gezet wordt door de rest van de Helmondse politiek niet onderschreven. Wel wordt erkend dat er verwarring en onduidelijkheid bestaat.

De SP-kritiek luidt dat de wethouder de politiek in de veronderstelling heeft gebracht dat Den Haag de geldkraan dichtdraait terwijl hij wist dat het geld wél zou komen.

Andere SP-kritiek betreft ondermeer de overgangsregeling die het college van B en W oplegt aan de stichting Kinderopvang. De regeling schrijft een inkomensgrens voor van 1600 euro bruto. Ouders met een hoger inkomen worden daarmee uitgesloten van gesubsidieerde kinderopvang. Bijkomend gevolg is dat ze evenmin aanspraak kunnen maken op een beschermende bepaling in een raadsbreed aangenomen CDA-motie. Volgens die bepaling mag de ouderbijdrage niet stijgen met meer dan 100 procent.

SP-raadslid Hans Verbakel: "Ik kan die inkomensgrens nergens in het raadsbesluit terugvinden. Bovendien kunnen ouders nu geconfronteerd worden met kostenstijgingen van wel 800 procent. Ik kan me niet voorstellen dat dit de bedoeling is geweest van de CDA-motie."

Onderzoeksopdracht (pdf-bestand)

2004-01-20

 

U bent hier