h

Over gehandicaptenvervoer

25 januari 2004

Over gehandicaptenvervoer

Wie op medische gronden geen gebruik kan maken van het openbaar vervoer (en dus extra vervoerskosten heeft) kan in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. De gemeente regelt dit in een verordening in het kader van de Wet Voorziening Gehandicapen (WVG). Belangrijk: de regeling is voor mensen met een lager inkomen, er geldt een inkomensgrens.

Zo'n 1800 Helmonders maken gebruik van de regeling. De tegemoetkoming wordt uitbetaald voor een deel in natura (in taxiritten) en voor een deel in geld (90,50 euro per kwartaal).

Een deel van deze groep (ongeveer 250 mensen) maakt daarnaast gebruik van Traxx. Traxx verzorgt het vervoer buiten Helmond. Maar dit is per 1 januari veranderd. Zie hieronder.

Het is een ingewikkelde regeling. Het is daarom een goede zaak dat de gemeente naast algemene voorlichting de 250 Traxx-gebruikers ook middels een persoonlijke brief heeft geïnformeerd. Maar de SP deelt het standpunt van het Gehandicaptenoverleg Helmond (GOH) dat het nog beter is om álle 1800 kliënten een persoonlijke brief te sturen. Dit om zoveel mogelijk te voorkomen dat van de regeling geen gebruik wordt gemaakt alleen maar omdat men de mogelijkheden niet kent.

Tijdelijke vervoersregeling WVG vanaf 1 januari 2004

Kunt u voor langere tijd, op medische gronden, geen gebruik maken van het openbaar vervoer én heeft u in het kader van de WVG een tegemoetkoming in de vervoerskosten voor het gebruik van Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV), dan is het onderstaande voor u van belang.

Er is per 1 januari 2004 iets veranderd!
Tot 1 januari 2004 is het regionale vervoer vanuit Helmond verzorgd door TRAXX. Vanaf 1 januari 2004 regelt TRAXX alleen nog maar vervoer buiten de regio, vanaf 6 Openbaar Vervoer (OV)-zones. Voor de WVG-gerechtigden met een vervoersbudget is er vanaf 1 januari 2004 een tijdelijke regeling voor gehandicaptenvervoer in de regio.

Naast het bestaande vervoer in Helmond en naar de verpleeghuizen in Aarle-Rixtel, Bakel en Deurne kunt u voortaan ook in de rest van regio reizen tot en met 5 OV-zones. Dit gehandicaptenvervoer wordt uitgevoerd door Taxbus.

Wat houdt de regeling in?

De regeling komt tijdelijk tegemoet in de kosten die u (als WVG-gerechtigde met een vervoersbudget) moet maken voor CVV-vervoer in de regio.

De regeling gaat in op 1 januari 2004.

De bestaande WVG-vervoersregeling voor CVV blijft ongewijzigd bestaan.

Onder vervoer in de regio wordt verstaan CVV-vervoer vanaf de gemeente Helmond tot en met de 5e OV zone.

Als u gebruik maakt van de Taxbus, rekent u de ritkosten af bij de chauffeur. De kosten bedragen voor de 1e OV zone ¬ 3,00 (vanaf 1 februari 2004 ¬ 3,40) en voor elke volgende OV zone ¬ 8,91.

Van 1 januari 2004 tot 1 juli 2004 heeft u een tegoed van maximaal 125 OV zones voor het regionale vervoer.

De kosten buiten Helmond tot 5 OV-zones bedragen het commerciële tarief, op dit moment ¬ 8,91 per zone, waarvan de gemeente achteraf tot ¬ 8,46 per zone terugbetaalt als u aan alle voorwaarden voldoet. Voor u als reiziger zijn de kosten dus ¬ 0,45 per zone. (het tarief van Openbaar Vervoer).

Bureau WVG krijgt de ritgegevens aan het einde van het kwartaal van Taxbus. Op basis daarvan zal bureau WVG de tegemoetkoming waar u recht op heeft aan u uitbetalen.

Als u nu al recht heeft op het vervoersbudget WVG ad ¬ 90,50 per kwartaal, dan dient u dit eerst in te zetten om de vervoerskosten in de regio te betalen. Zijn de kosten die u via Taxbus in de regio maakt hoger, dan kunt u in aanmerking komen voor de tijdelijke regeling.

In overleg met bureau WVG kan eventueel worden bekeken of het mogelijk is om een voorschot op de vervoerskosten te krijgen.

Procedure
Om gebruik te maken van vervoer in de regio met Taxbus heeft u, net als bij het vervoersbudget WVG, uw persoonlijke vervoerpas nodig. De gemeente stelt uw tegemoetkoming achteraf vast. Dat gebeurt aan de hand van de ritgegevens die via uw pasnummer zijn geregistreerd.

Meer info
Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Gemeente Helmond, WVG, Penningstraat 53, 0492 - 58 78 60
Gemeente Helmond, Stadswinkel, Zorg en Inkomen, 0492 - 84 58 45, stadswinkel@helmond.nl

2004-01-25

U bent hier