h

SP: vertrouwen in college is geschaad "dossier kinderopvang is een wespennest"

15 januari 2004

SP: vertrouwen in college is geschaad "dossier kinderopvang is een wespennest"

Het vertrouwen van de raadsfractie van de SP in CDA-wethouder Bethlehem en in zijn kielzog de rest van het college is geschaad. Aanleiding is het gemeentelijk opereren in het dossier kinderopvang. De wethouder biedt geen duidelijkheid maar trekt een rookgordijn op, aldus de SP-kritiek

Al maandenlang wordt er gepraat over de bezuiniging op de kinderopvang. Ondertussen is de zaak zo ingewikkeld geworden dat bijna niemand het nog kan volgen. Niettemin dringt zich de vraag op: heeft wethouder Bethlehem bewust cruciale informatie voor de raad achtergehouden?

  Op 9 september 2003 schrijft de wethouder dat het rijk geen compensatiemiddelen geeft voor 2004 maar op 19 september meldt het ministerie van Sociale Zaken dat er wél geld komt.
- Uit de brief van de wethouder - Brief van het ministerie (pdf-document - groot bestand)

Daarmee reikt de kwestie veel verder dan de kinderopvang. Het stellen van de vertrouwensvraag is zo ongeveer het ergste wat een wethouder kan overkomen.

Concreet luidt de kritiek dat de wethouder de gemeenteraad steeds in de waan heeft gelaten dat Den Haag de geldkraan dichtdraait terwijl hij wist dat er wél geld zou komen om de gesubsidieerde kinderopvang in stand te houden.

Op 5 januari stuurt de stichting Kinderopvang een uitgebreide brief naar de raadsleden. Volgens de brief spelen diverse problemen méér. De gemeente zou geld waarop de stichting recht meent te hebben niet hebben uitgekeerd. In totaal gaat het om 880.000 euro. (2 miljoen gulden) Inmiddels heeft de hele affaire een kleine twintig krantenartikelen opgeleverd, brieven over en weer en schriftelijke vragen van de politiek. Belangrijkste gemeenschappelijke kenmerk: mist, mist en nog eens mist.

Hier is met een vergadering niet meer uit te komen, daarvoor is het te veel een wespennest, zegt SP-raadslid Hans Verbakel.

Wat de SP betreft ligt de bal nu bij de gemeenteraad. Verbakel: "Het beste wat wij kunnen bedenken is dat de raad middels eigen onderzoek deze kwestie ontrafelt"

Antwoord of rookgordijn? Om beter inzicht te krijgen dient de SP op 15 december vorig jaar schriftelijke vragen in bij de gemeente. Vraag: "Ons blijkt nu dat het Rijk u al in september heeft geïnformeerd dat er geld komt om de gesubsidieerde kindplaatsen in stand te houden, al is dan het precieze bedrag nog niet bekend. Waarom hebt u dit niet gemeld aan de gemeenteraad?"
Maar de gemeentelijke reactie enkele dagen later op 19 december gaat op deze vraag niet in. Dit hoewel de reactie volgens het college is bedoeld "om alle onduidelijkheid te verhelpen".
Pas nadat de SP opnieuw - via de griffie - aan de bel trekt, komt een antwoord. Maar dit antwoord is zó mistig en ingewikkeld dat de SP zich afvraagt: is dit een antwoord of een rookgordijn?
- Vragen plus antwoord

Artikel uit Binnenlands Bestuur van 9 januari 2014 (pdf-bestand)

U bent hier