h

Sociale grondprijs behouden maar voor hoe lang?

20 november 2004

Sociale grondprijs behouden maar voor hoe lang?

Het voorstel om de sociale grondprijs zo goed als af te schaffen is van tafel. Dat is een succes. Maar voor hoe lang? Want de collegepartijen willen er begin volgend jaar op terug te komen.

Even ter herinnering over het belang van de sociale grondprijs. De gemeente verwerft grond en verkoopt die door aan de corporaties. Niet voor een commerciƫle prijs maar voor een lagere zogeheten "sociale grondprijs" die de gemeenteraad jaarlijks vaststelt.

Het systeem bestaat al sinds mensenheugenis en dient als ruggensteuntje voor de sociale woningbouw. Immers aan sociale woningbouw valt niet te verdienen, daar moet juist geld bij om de huur acceptabel te houden.

Het college van B&W wil van dit systeem af maar dat voorstel is nu unaniem door de gemeenteraad van tafel geveegd. De tegenstanders van het voorstel hebben daarmee een belangrijk succes geboekt in het belang van de sociale woningbouw.

Maar voor hoe lang? Want de partijen die zijn vertegenwoordigd in het colleg van B&W hebben weliswaar tegengestemd maar vinden tegelijkertijd dat morrelen aan de sociale grondprijs wel "bespreekbaar" moet zijn alleen niet nu. Het moet eerst allemaal beter op rij worden gezet, er moet een nota komen. Zodoende zal de discussie ergens begin volgend jaar opnieuw worden gevoerd.

De corporaties hebben al hun vertrouwen uitgesproken dat de gemeenteraad dan opnieuw het voorstel zal afwijzen. Maar volgens SP-fractievoorzitter Ger Klaus kan het nog een harde dobber worden. "De gemeenteraad - behalve wij - heeft zich volledig gecommitteerd aan het centrumplan. En om dat te betalen hebben ze het geld hard nodig. Anders gezegd: de gemeenteraad heeft zich klem gezet."

2004-11-20

U bent hier