h

Doodvonnis Klein Arsenal (?)

17 december 2004

Doodvonnis Klein Arsenal (?)

Een meerderheid van de gemeenteraad heeft het voorstel afgewezen om Klein Arsenal onder te brengen op sportpark Houtsdonk en om het daarvoor benodigde geld vrij te maken.

Daarmee lijkt het doodvonnis van de club getekend al weet je dat niet helemaal zeker. Want er lag al een bouwvergunning voor de kantine inclusief huisnummer: Heeklaan 23.

Financieel is het ook al ingewikkeld. Daags na de raadsvergadering legt Berry Smits van Helmondse Belangen zijn tegenstem uit in de krant: te duur. Maar nog tijdens de raadsvergadering diende hij een voorstel in voor een eigen accommodatie voor Klein Arsenal.

En dat is twee keer zo duur dan het voorstel dat hij afwees.

2004-12-17

U bent hier