h

Schriftelijke vragen koopkracht chronisch zieken, gehandicapten en ouderen

29 december 2004

Schriftelijke vragen koopkracht chronisch zieken, gehandicapten en ouderen

Eind 2003 heeft het kabinet in totaal 111 miljoen euro uitgetrokken voor de gemeenten met de bedoeling om daarmee de koopkracht van minima, chronisch zieken en gehandicapten te repareren. Gemeenten mogen hiervoor een categoriale regeling treffen.

Bij de behandeling van de voorjaarsnota afgelopen juni heeft de wethouder gezegd dat in het najaar nadere beleidsvoorstellen geformuleerd zullen zijn.

Begin september heeft het gehandicaptenoverleg (GOH) per e-mail vragen gesteld over de 111 miljoen: welk deel krijgt Helmond, hoe wordt dat aangepakt?

Op 10 november is een notitie besproken met het cliƫntenplatform werk, inkomen en zorg en de belangenorganisatie van het zorgoverleg. Wij hebben dit nog aangehaald de dag erop bij de begrotingsbehandeling. De wethouder heeft dat toen bevestigd.

Hoewel het jaar nu bijna voorbij is hebben wij sindsdien niets meer vernomen.

VRAGEN

1)Kunt u toelichten waarom de toezegging om najaar 2004 met beleidsvoorstellen te komen niet is gehaald?

2)Kunt u aangeven wanneer nu wel een voorstel komt voor de reparatie van het koopkrachtverlies van genoemde groep?

Met vriendelijke groeten,

Ad Spruijt
SP-raadslid

2004-12-29

U bent hier