h

Aktie kinderopvang - oproep

31 oktober 2003

Aktie kinderopvang - oproep

2005-07-23 Oproep aan alle ouders

Helmond, 31 oktober 2003

Betreft: Aktie tegen de gemeenteplannen

Beste Ouders/Verzorgers,

In reaktie op de voornemens van de gemeente Helmond om per 1 januari 2004 de subsidie voor kinderopvang vrijwel geheel weg te bezuinigen, hebben wij als Ouders-in-Aktiecommittee het plan opgevat om samen met ouders en kinderen, vriendjes, vriendinnetjes, en sympathisanten de lijsten met verzamelde handtekeningen tegen deze maatregel aan de wethouder te overhandigen.

Deze aktie zal plaatsvinden op woensdag 5 november a.s. om 14:30 uur. Een dag later zal dan de gemeentebegroting in de raadsvergadering besproken worden.

  'Geen overleg, niet gemotiveerd en niet gebaseerd op correcte feiten'   Lees ook het oordeel van de Stichting Kinderopvang over de voorgenomen bezuiniging.

Brief kinderopvang (html)

Brief kinderopvang (word) Als argument gaf de gemeente aan dat er geen middelen vanuit de rijkskas meer zijn. Wij hebben in onze brief o.a. aangetoond dat dit helemaal niet waar is. De gemeente heeft op brieven van ons en het SKOH nog steeds niet inhoudelijk gereageerd.

Daarom kunnen wij nog maar één ding doen, en dat is denken wij, in grote getale en op ludieke wijze uiting geven aan wat dat voor de betrokken gezinnen betekent. Graag ontvangen wij ook voor a.s. dinsdag uw emails, met daarin uw persoonlijke verhaal. Die emails kunnen dan samen met de handtekeningen aan de wethouder overhandigd worden.

De aktie is als volgt gepland:

Startpunt:Hoofdkantoor SKOH Ameidepark 23 Helmond

Verzameltijd:14:30 uur
Vertrektijd:15:00 uur
Bij wethouder: 15:30 uur

Voorbereiding:De kinderen mogen geschminkt als Kruimeltje of Ratje met sproeten en petje op meelopen. Als u van huis uit vertrekt kunt u dit thuis al doen maar het is niet verplicht natuurlijk.

Vanaf het startpunt lopen we linksaf over de Koninginnewal, rechtsaf door de Ameidestraat en vervolgens door de Veestraat. We gaan over de Veestraatbrug linksaf richting Boscotondo. We delen aan passanten uit: een sneetje droge toast (uit pak) als symbool voor 'de droge boterham' die wij na de bezuiniging over houden, en een flyer met de reden van onze aktie. De kinderen krijgen fluitjes en ballonnen én een kleine verrassing na afloop.

Wijziging
De handtekeningen worden niet aangeboden op Boscotondo maar op 't Cour: Zuid Koninginnewal 4. Het tijdstip blijft hetzelfde.
Dan zullen we daar, met geluidsversterking, de wethouder de handtekeningen en e-mails overhandigen, waarbij de pers aanwezig zal zijn.

De aktie is naar onze mening geslaagd, als we met velen onze stem laten horen en dit niet zomaar over onze kant laten gaan.

Tot ziens, op 5 november!

Het Ouders-in-Aktiecomité
e-mailadres: hilma.bovenkerk@hccnet.nl
tel. 0492-560851 of 0492-526086

Meer informatie

U bent hier