h

De Hoop krijgt dreigbrief van staatssecretaris

29 januari 1999

De Hoop krijgt dreigbrief van staatssecretaris

2005-07-23 De Helmondse Woningcorporatie De Hoop moet binnen twee maanden 150 woningen verkopen en een contract sluiten met de gemeente over de herstructurering in de binnenstad. Zo niet, dan ontneemt staatssecretaris Remkes de vereniging zijn corporatie-status. Een dergelijke dreigbrief is nog nooit eerder door het ministerie van VROM aan een woningcorporatie verstuurd.

Helmondse corporatie hangt zwaarste sanctie boven het hoofd

Remkes heeft bovendien een toezichthouder aangesteld, C. de Cloe (oud-burgemeester van Almere), die orde moet scheppen in het chaotische corporatiebestuur (in twaalf jaar tijd kende de corporatie acht bestuurscrises). De Hoop moet elke uitgave boven de 25.000 gulden voor goedkeuring aan De Cloe voorleggen.

De katholieke woningbouwvereniging De Hoop is ruim tachtig jaar oud, en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het feit dat Helmond door de rijksdienst voor de monumentenzorg het 'mekka van de volkswoningbouw' wordt genoemd. Maar De Hoop kan zijn mekka niet meer onderhouden. De coropratie zit financieel aan de grond en is niet bereid om te investeren in haar woningbestand, waarmee de vereniging het gemeentelijk volkshuisvestingsplan frustreert.

Oud-staatssecretaris Tommel van volkshuisvesting gaf de vereniging medio 1997 al een aanwijzing, maar daarop heeft de corporatie vooral met uitstel en afwachting gereageerd. Vandaar dat Remkes nu met zijn zwaarste sanctie dreigt.
(Binnenlands Bestuur, 1999 nummer 05, 29-1-1999)

U bent hier