h

Faillissement dreigt voor deeltaxi - vragen SP-kamerlid Jan de Wit

25 februari 2000

Faillissement dreigt voor deeltaxi - vragen SP-kamerlid Jan de Wit

2005-07-23 Vragen van het lid De Wit (SP) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

1.Kent u het bericht "Vanwege problemen Combinet; Noodplan voor uitval stadstaxi"? (1)
2.Klopt de informatie dat het collectief vraagafhankelijk vervoer in de regio Helmond voor gehandicapten en ouderen dreigt te stoppen, omdat het aantal deelnemers tegenvalt?
3.Heeft u ook indicaties uit andere regio's (bijvoorbeeld Zuid Limburg) dat dergelijke vervoersvoorzieningen voor gehandicapten en ouderen in de problemen zitten, mede gelet op vergelijkbare problemen met TraXX voor het bovenregionale vervoer?
Zo ja, is het dan wellicht wenselijk om gemeenten te adviseren om gehandicapten en ouderen een individuele vergoeding of voorziening aan te bieden in plaats van een zogenaamde CVV-voorziening?
4.Vindt u het aanvaardbaar dat gehandicapten op enigerlei wijze worden verstoken van vervoersvoorzieningen?
5.Bent u bereid zonodig in te grijpen, indien gemeenten hun zorgplicht voor het vervoer in het kader van de Wvg dreigen niet na te komen?
Zo nee, waarom niet?

________________________________
(1)Eindhovens Dagblad, 22 februari 2000

U bent hier