h

Helmondse raad stemt tegen eigen beleid

25 november 1999

Helmondse raad stemt tegen eigen beleid

2005-07-23 Het gaat om een hot issue uit de Helmondse politiek. Daarom wordt hieronder als achtergrondinformatie een artikel weergegeven uit het Eindhovens Dagblad. Dat maakt duidelijk dat de Helmondse politiek fel is gekant tegen het toelaten van auto's over een nieuw aangelegde brug over het kanaal. Die rijden dan immers door de karakteristieke kasteeltuin en daar is vanuit de bevolking veel protest tegen gerezen. Vandaar dat destijds werd besloten om een 'regulerend toelatingssysteem' aan te brengen. Bijvoorbeeld paaltjes die in het wegdek wegzinken. Alléén bedienend verkeer voor de winkels in het centrum zou worden doorgelaten. Maar één jaar later staan die paaltjes er nog steeds niet. Als de SP dan een motie daarover indient, wijst een overgrote meerderheid van de raad die af, geheel in strijd met de eerdere opstelling.

Achtergrond van deze ommezwaai: men is gezwicht voor de centrum-winkeliers. Zij vrezen klantenverlies als aan- en afrijdend verkeer naar de bewuste parkeerplaats (achter de Hema) niet vrij baan krijgt. Maar volgens de SP is het beter de automobilisten te verwijzen naar één van de diverse parkeergarages die het centrum telt en waarvan er binnenkort weer een met honderden plaatsen bij komt (Boscotondo).

Verder is aardig om te weten dat de raads- en commissievergaderingen worden gehouden in het Helmondse kasteel in.....inderdaad de kasteeltuin. En dat de overgrote meerderheid van de raadsleden.....inderdaad per auto die vergaderingen bezoekt.

-----
Meerderheid gemeenteraad fel tegen autoverkeer door park
Streep door kasteelbrug Helmond

HELMOND - Het is vrijwel uitgesloten dat er ooit auto's zullen rijden over de omstreden nieuwe brug over het Helmondse kanaal, nabij het kasteel. De Helmondse politiek is vierkant tegen autoverkeer in het kasteelpark, en wil de brug daarom autovrij houden.

Dat bleek gisteravond tijdens de vergadering van de twee raadscommissies die verantwoordelijk zijn voor het verkeersbeleid in de stad, Stedelijk Beheer en Stedelijke Ontwikkeling. Een ruime raadsmeerderheid keurde het toelaten van auto's op de brug in felle bewoordingen af. Ook het alternatief dat het college van B. en W. had voorgesteld, het slechts toestaan van eenrichtingsverkeer, ontving weinig steun. Zeven politieke fracties, inclusief coalitiepartij PvdA, noemden de bouw van de autobrug ronduit onzinnig.

Sterk verbonden

'Wij voelen ons emotioneel zeer sterk verbonden met het kasteelpark', zei PvdA-raadlid J. van Rooij. 'Mijn hele leven heb ik moeten zien hoe het park werd aangetast. Het moet nu maar eens afgelopen zijn. We mogen geen autoweg van de kasteelbrug maken. We zijn er pertinent op tegen.' Hij ontving luid applaus van de ongeveer dertig aanwezigen op de publieke tribune, die tegen de brug protesteerden. 'Die brug is helemaal niet noodzakelijk voor een betere bereikbaarheid van de binnenstad', zei GroenLinks-raadslid W. Raaijmakers. De nabijgelegen Julianabrug en de nog aan te leggen brug bij het Obragas-terrein geven de automobilist voldoende gelegenheid de stad in en uit te rijden, zo zei hij. P. Tielemans (Sociaal Democraten Helmond) wees er op dat er op de Kanaaldijk geen ruimte is voor een uitvoegstrook voor de brug, waardoor er op deze zeer drukke weg gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. 'De oplossing is het plaatsen van verkeerslichten. Maar dan krijg je binnen een afstand van anderhalve kilometer straks acht tot tien verkeerslichten. Dat leidt tot choas en verschrikkelijk veel geluids- en stankoverlast.' 'Vierkant tegen' waren Helmondse Belangen, de Helmondse Seniorenpartij, de Socialistische Partij en D66 tegen autoverkeer op de brug. 'Wie heeft ooit zoiets kunnen verzinnen?', vroeg D66-raadslid S. Ferwerda zich af. Alleen het CDA en Ondernemend Helmond menen dat voor de bereikbaarheid van de binnenstad het toelaten van auto's op de brug nodig is.

Gisteravond werd er nog geen definitief besluit genomen door de Helmondse politiek. Dat zal pas gebeuren over enkele weken, tijdens een vergadering van de gemeenteraad. Het woord is nu weer aan de Helmondse burgers, die op dinsdag 12 oktober in de Gaviolizaal hun mening mogen geven tijdens een inspraakavond over het onderwerp.

woensdag 29 september 1999
Eindhovens Dagblad

Twee bruggen over een hindernisbaan

Gemeente Helmond wilde 'iets unieks'

Door Daniëlle Vogels
HELMOND - 'We wilden iets unieks voor Helmond', zei directeur Nico op de Laak van de dienst Stedelijk Beheer gisteren. Daarom heeft de gemeente twee aluminium bruggen laten maken; een in Nederland en een in Noorwegen. Volgens het bedrijf Bayards, dat de eerste heeft gemaakt, zijn het de eerste bruggen in Nederland die helemaal van aluminium zijn. Het blijkt echter nog een hele klus om de wens van het gemeentebestuur te verwezenlijken.

De Havenbrug had eigenlijk vandaag tegelijk met de veelbesproken kasteelbrug in Helmond moeten aankomen, maar heeft door een constructiefout enkele maanden vertraging opgelopen. Ook de bootreis die de kasteelbrug de afgelopen dagen heeft afgelegd vanuit Nieuw-Lekkerland was niet zonder obstakels. Directeur Pieter Eerland van vervoersbedrijf Lekstroom liet gisteren aan deze krant weten het vervoer van het gevaarte eigenlijk een onmogelijke opdracht te vinden. Deze ochtend moet de kasteelbrug nog door twee hijskranen op de boot in verticale stand worden getakeld, om sluis 7 bij Aarle-Rixtel te kunnen passeren. Vervolgens moet ze in Helmond van de boot worden getakeld en weer teruggeplaatst, omdat ze niet door de Veestraatbrug kan. Daarna gaat ze in horizontale stand onder de Traverse door en tenslotte wordt ze op haar plek bij de kasteeltuin neergelegd.

Kosten

Eerland stelde gisteren dat het vervoer van de brug bijna net zoveel kost als de brug zelf. Wethouder Etiënne Hesen van Stedelijk Beheer ontkent dat. Bovendien wijst hij er op dat de gemeente de firma Bayards de opdracht heeft gegeven te zorgen dat er twee aluminium bruggen in Helmond komen liggen. 'Daar is een totaalbedrag voor afgesproken, en hoe en voor welke prijs zij het vervoer van regelen, is onze zaak niet', vindt Hesen. Het totaalbedrag is 870.000 gulden. Wat de vervoerskosten zijn, wil bedrijfsleider André Zijderveld van Bayards niet zeggen.

Volgens Nico op de Laak maakt het voor het vervoer en de prijs van de bruggen niet uit of ze van aluminium zijn gemaakt of van een ander materiaal. 'Je moet altijd kiezen of de brug in delen, of in zijn geheel wordt vervoerd. Bayards heeft voor het laatste gekozen', aldus Op de Laak. Het in delen vervoeren van een aluminiumbrug heeft als nadeel dat aluminium in de buitenlucht niet kan worden gelast, omdat daar een speciale las-techniek voor nodig is. Daarom zou dan op de plaats waar de brug in elkaar moet worden gezet tijdelijk een overdekte hal moeten worden gebouwd. Op de Laak zegt dat ook is gekeken naar de prijzen van bijvoorbeeld stalen bruggen. Volgens hem waren de totale kosten daarvan ongeveer even hoog. Zijderveld legt uit waarom de ene brug in Nederland is gemaakt en de andere in Noorwegen. 'Wij hebben van de gemeente de opdracht gekregen om ze allebei te leveren, maar hebben een collega-bedrijf in Noorwegen - als een soort wederdienst - één van de bruggen laten maken', aldus Zijderveld. Hij is het met Eerland eens dat het vervoer een lastige klus is. Maar dat ligt volgens hem niet aan de bruggen die Helmond heeft besteld, maar aan de bereikbaarheid van de stad. 'De meeste steden waar bruggen naartoe moeten, zijn over water beter bereikbaar. In dit geval moeten we erg veel bruggen en sluizen passeren.' De kasteelbrug legt vandaag de laatste etappe af van de reis van Nieuw-Lekkerland naar Helmond. Over enkele maanden moet de Havenbrug dezelfde hindernisbaan afleggen. 'Ik zal blij zijn als ze allebei op hun plek liggen', zuchtte wethouder Hesen eerder deze week.

Eindhovens Dagblad
25 november 1999

U bent hier