h

Kritiek Volksbelang op sloop

1 juli 1999

Kritiek Volksbelang op sloop

2005-07-23 Felle kritiek van Volksbelang op sloopplannen in binnenstad

'Sloop Helmondse huizen irreëel'

HELMOND - De voorgenomen massale sloop van huizen in de Helmondse binnenstad is niet de oplossing voor de problemen die daar spelen. Er kan daarom beter gezocht worden naar een reële oplossing voor bijvoorbeeld de werkeloosheid in de binnenstad.

Dat zei directeur J. Flemminks-Smid van de Helmondse corporatie Volksbelang, gisteren tijdens een mini-symposium over het Grote Stedenbeleid. Daar gaf hij aan, helemaal niets te voelen voor het gemeentelijke voornemen de komende tien jaar in de Helmondse binnenstad zeshonderd goedkope huurwoningen te slopen, en te vervangen door duurdere nieuwbouw. Dit is volgens het stadsbestuur nodig om de leefbaarheid van de binnenstad te vergroten.

'Irreëel' noemde Flemminks-Smid de plannen. "Dat de leefbaarheid moet worden vergroot is prima, maar de manier waarop dat gebeurt, staat me tegen", zei hij. Volksbelang beheert een belangrijk deel van de huizen in de binnenstad, en zou daarom ook het platgooien van de woningen voor een groot deel moeten betalen.

Somber
"Het punt is dat het gemeentebestuur een te somber beeld van de binnenstad heeft", zei de directeur. "De wijk is helemaal niet zo eenzijdig samengesteld als vaak wordt gedacht. Ook is de bevolking draagkrachtiger dan wordt aangenomen."

De verpaupering van het stadshart wordt in de optiek van Flemminks-Smid voor een belangrijk deel veroorzaakt doordat de bewoners hun huis niet goed onderhouden, of omdat particuliere verhuurders te weinig aandacht hebben voor het onderhoud van de woningen. "Daar moet de gemeente wat aan doen."

Als echte problemen van de binnenstad noemt hij de hoge werkeloosheid en de achterstandspositie van veel bewoners. Met de huizen zelf is niets mis. "Dat hebben de Nationale Woningraad en het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven onlangs nog vastgesteld. Het bezit van de corporaties verkeert in een uitstekende staat."

Dat de binnenstad leegloopt door nieuwbouwprojecten als Dierdonk en Brandevoort, zoals de gemeente betoogt, spreekt Flemminks-Smid tegen. Eerder gaf ook de Helmondse woningbouwverenigingen De Hoop al aan niets te voelen van de massale sloop van goedkope huurwoningen in de binnenstad.

Het symposium van gisteren was bedoeld voor alle organisaties die zich met het Grote Stedenbeleid in Helmond bezighouden, zoals de gemeente, de politie, het onderwijs, en een aantal welzijnsinstellingen. Het doel was om informatie uit te wisselen over het beleid, dat als doel heeft de leefbaarheid en veiligheid in de stad te vergroten.
(Eindhovens Dagblad 28 mei 1997)

U bent hier