h

SP-bijdrage aan sloop-discussie

2 oktober 2002

SP-bijdrage aan sloop-discussie

2005-07-23 Voorzitter,

In de commissie is al erg veel aan bod gekomen. Ik wil me nu beperken tot enkele hoofdpunten.

De discussie gaat niet over de sociale projecten, het zijn de plannen om te slopen en wat je dan terugbouwt waarover de tegenstellingen bestaan. Dat is altijd al het geval geweest. Dat was zo toen De Hoop nog eigenaar van de woningen was, en dat is nu nog steeds zo. De overname van De Hoop door Woonpartners heeft dan wel gezorgd voor interne rust, maar heeft de tegenstellingen met de gemeente niet echt opgelost.

De wethouder denkt daar heel anders over. Hij wuift de problemen weg. Er zijn spanningen maar die horen bij zo'n proces, zegt hij. Die voorstelling van zaken lijkt mij ongeloofwaardig.

Als je de hele voorgeschiedenis van De Hoop tot nu de revue laat passeren dan is dat niet in ernst vol te houden. In de samenwerkingsovereenkomst met Woonpartners staat dat gestreefd wordt om het Wijkontwikkelingplan in 1999 af te ronden. We gaan nu naar eind 2000 maar het plan ligt er nog steeds niet. Ligt dat aan de 'gezonde spanningen' waar de wethouder het over heeft? De brief van de gemeente van 25 juli aan Woonpartners staat ook al bol van 'gezonde spanningen'. En als Woonpartners in haar brief van 11 september nog eens 16 onopgeloste belangrijke punten op tafel legt, terwijl Woonpartners toch een cruciale partij is om overeenstemming mee te hebben, ja, wat moet je dan denken?

Voorzitter, alleen al met de overname van De Hoop heeft Woonpartners verwachtingen gewekt en een zware verantwoordelijkheid op zich genomen richting binnenstadbewoners. De wethouder heeft die overname toegejuicht. Vervolgens is een overeenkomst vastgesteld waarin enkele straten in de Dierenbuurt buiten de sloop worden gehouden. En op basis daarvan heeft Woonpartners beloften gedaan richting bewoners. De wethouder weet dit allemaal, natuurlijk weet hij dat allemaal want hij is zelf nauw betrokken geweest bij deze voorgeschiedenis, maar toch tovert hij een plan uit de hoge hoed dat daar geen rekening mee houdt. Dit is - laat ik zeggen - raadsel nummer 2.

Voor de volledigheid moet ik kort nog iets zeggen over raadsel nummer 3 en dat is de persoonlijke draai van de wethouder met in zijn kielzog zijn fractie. De wethouder heeft daarop een eenvoudige repliek. Hij zegt: ik ben van mening veranderd. En dat is dat. Zo wordt dus vier jaar oppositie tegen grootschalige sloop afgedaan, om vervolgens zelf met een nog grootschaliger sloopplan op de proppen te komen. Laat ik het daar bij houden.

Voorzitter, de wethouder omschrijft de herstructurering als een proces van voortdurend voortschrijdend inzicht. Hij zegt dat hij geen ingekleurd eindplaatje kan geven. Maar in de brief van 25 juli aan Woonpartners schrijft de gemeente, ik citeer: 'dat het gedrag van een gemeente in hoge mate voorspelbaar dient te zijn en houvast dient te bieden voor betrokken partijen'. Volgens mij spoort deze boodschap aan het adres van Woonpartners niet met de wijze waarop de wethouder zelf de herstructurering omschrijft. Graag een reactie.

In de laat ik zeggen 'Woonpartners-variant' blijven 112 woningen in de Dierenbuurt overeind. Maar deze variant wordt meteen weer bedreigd door de randvoorwaarden die de gemeente wil opleggen. Ik zou in dit verband iets willen zeggen wat ik ook wel eens van de burgemeester heb gehoord: 'Laten we toch vooral praktische bestuurders zijn!'

Tot slot: het standpunt van de SP over de sloop in de Dierenbuurt is duidelijk. Het is een met alle partijen bespreekbaar standpunt mits daartoe de wil is bij de gemeente. Bedenk dat ook in die optie nog altijd behoorlijk wat wordt gesloopt. Het is een optie met respect voor een oud stukje Helmond en voor de bewoners. Het is een optie waarbij met recht kan worden gezegd dat de Dierenbuurt een proefgebied is, een gebied dat trendsettend kan zijn voor de rest van de binnenstad.

Dank u wel

U bent hier