h

Uitstel van betaling voor Combinet

20 april 2001

Uitstel van betaling voor Combinet

2005-07-23 Gemeenten redden gehandicaptenvervoer
Regio betaalt Combinet 30 procent meer

EINDHOVEN - De regiogemeenten gaan Combinet dertig procent meer betalen voor het gehandicaptenvervoer en de stadstaxi in Helmond. Daarmee is het bedrijf voorlopig gered van een faillissement en kunnen ouderen en gehandicapten blijven rekenen op vervoer.

Het nieuwe tijdelijke contract duurt zeven maanden, dan moet het collectieve vraagafhankelijke vervoerssysteem (CVV) opnieuw Europees zijn aanbesteed. De kosten voor de klant blijven gelijk, de veertien gemeenten die meedoen aan het CVV moeten diep in de buidel tasten. Hoe diep is nog onduidelijk. Hoewel regiobestuurder P. Smetsers namens de regio onderhandelt met Combinet, zegt hij niets te weten over de totale kosten van het CVV. Zeker is dat de gemiddelde zoneprijs van 27,60 gulden met tien gulden wordt verhoogd. Combinet rijdt gemiddeld zevenhonderd ritten per dag.

Huidige vorm

Het is de vraag of het in juli vorig jaar geïntroduceerde CVV in de huidige vorm blijft bestaan. Nu het driejarige contract met Combinet is geflopt moet het CVV opnieuw worden aanbesteed. Maar Smetsers weet nog niet of alle veertien gemeenten daar weer aan mee willen doen.

Vervoersbedrijf Combinet heeft sinds de start van het CVV verlies geleden. Het bedrijf was in zijn offerte uitgegaan van achttienhonderd ritten per dag. De arrondissementsrechtbank in Den Bosch heeft Combinet vorige week surseance van betaling verleend. Zolang niet duidelijk is wie de nieuwe aanbesteding wint, blijft de surseance van kracht.

Schone lei

Ondanks het nieuwe contract handhaaft Combinet zijn juridische procedures tegen de veertien regiogemeenten. Het wil zijn verliezen op hen verhalen omdat zij verkeerde informatie zouden hebben verstrekt. De regiogemeenten wilden dat Combinet de juridische strijd zou staken, maar hebben hun eis laten varen. 'We wilden liever met een schone lei beginnen', stelt Smetsers. 'Maar het belang van het voortzetten van de dienstverlening rechtvaardigt deze concessie.'

Als Combinet bij de nieuwe aanbesteding buiten de boot valt, gaat het bedrijf alsnog failliet. Of Baetsen spijt heeft van zijn avontuur? 'Een gewetensvraag', aldus de Combinet-directeur. 'Financieel gezien hebben we spijt. Maar het product staat, ons personenvervoer is perfect.'

Smetsers stelt dat de gemeenten bij de vorige aanbesteding geen fouten hebben gemaakt. 'Ik denk dat het voor iedereen een leerproces is geweest. Maar ons nieuwe bestek zal niet veel verschillen van het vorige. Voordeel is wel dat we nu ervaringscijfers hebben.'

Overgenomen van Eindhovens Dagblad van 20-04-2001

U bent hier