h

'Wij willen een sociale aanpak van de binnenstad'

20 maart 1999

'Wij willen een sociale aanpak van de binnenstad'

2005-07-23 Woonpartners wil De Hoop overnemen. Als de leden van De Hoop daarmee instemmen, is dat de laatste keer dat ze hebben gestemd. Want Woonpartners is anders dan de Hoop géén vereniging met democratische invloed van de leden. Vele meningen hebben ondertussen de revue gepasseerd. Hieronder de kijk van Bernadette van der Velden. Ze is lid van huurdersbelangencomité De Hoop I.

Bernadette: 'Wij willen een sociale aanpak van de binnenstad. Er moet een plan komen dat rekening houdt met de wensen en behoeften van de huidige bewoners. Dat houdt in: sloop alleen daar waar echt nodig, betaalbare vervangende nieuwbouw ook voor gezinnen en dat in goed overleg met de mensen. Kortom, van onderaf opbouwen, niet van bovenaf opleggen. De betrokkenheid van de bewoners bij zo'n aanpak zal ook leiden tot meer verantwoordelijkheidsgevoel voor hun buurt.'

Dat klinkt redelijk, wat is eigenlijk het probleem?
'In plaats van de wijk in te trekken werkt de gemeente te veel vanachter het bureau. Haar uitgangspunt is op voorhand sloop en bouw van middeldure koopwoningen. Terwijl ze weet dat koop in die klasse voor veel binnenstadbewoners niet bereikbaar is. Toch wil ze deze aanpak opleggen aan De Hoop en haar huurders in de binnenstad. En daar gaat het conflict over. Om De Hoop op de knieën te krijgen heeft het gemeentebestuur de staatssecretaris verzocht tot liquidatie over te gaan. De staatssecretaris heeft De Hoop daarop een ongekend zware aanwijzing opgelegd. Maar het laatste woord is nog niet gezegd. Er is bezwaar gemaakt door De Hoop, dinsdag weten we meer als de uitspraak van de rechter bekend wordt.'*

Alles goed en wel, maar het lijkt toch een rommeltje bij De Hoop?
'Ik kan me voorstellen dat mensen die indruk hebben. Maar ik wijs erop dat De Hoop de afgelopen periode onder gigantische druk heeft gewerkt. Op het laatst werd men voor het dilemma geplaatst: óf buigen voor de gemeente óf opheffing van de hele vereniging. Het valt dan niet mee om je rug recht te houden. Overigens is het De Hoop in diezelfde periode toch gelukt om de financiën op orde te krijgen.'

Waarom zijn jullie niet gewoon blij met het overname-aanbod van Woonpartners?
'Wat kan Woonpartners méér voor ons doen dan De Hoop nu al doet? Ik zie geen meerwaarde, ik zie geen garantie dat er dan wel dat plan uitkomt waar wij als buurtbewoners voor staan. Ook begrijp ik niet goed waarom Woonpartners nooit eerder de helpende hand heeft uitgestoken als ze het zo goed bedoeld met de binnenstadbewoners, bijvoorbeeld door te bemiddelen in het conflict met de gemeente.'

Woonpartners biedt lage huurverhogingen...
'Dat klopt, maar dat is een landelijke tendens. Ook De Hoop zit laag met gemiddeld 3 %. Bovendien is 3 % van 500 gulden minder dan 2 % van 800 gulden, in guldens uitgedrukt. Het zou mij daarom niet verbazen dat Woonpartners gerekend over haar hele woningenbestand met 2 % evenveel of misschien méér binnenhaald als De Hoop met 3 %, want de huren bij Woonpartners zijn gemiddeld hoger.'

Het is onderhand een ingewikkelde puzzel.
Inderdaad, ik kan me voorstellen dat veel mensen de draad kwijtraken met al die berichten die over elkaar heen tuimelen. Maar bedenk dat als De Hoop valt, dat dan de binnenstadbewoners hun beschermschild kwijt zijn. Daarom vraag ik de andere huurders van De Hoop om dat niet uit het oog te verliezen, ik reken op hun solidariteit.'
* Dit interview is van 13 maart, de uitspraak is op 16 maart.
Klik hier voor het pamflet dat het huurderscomité heeft verspreid.

U bent hier