h

De Taxbus en de minima

14 november 2005

De Taxbus en de minima

Per 1 januari 2006 worden enkele wijzigingen doorgevoerd in het cvv-vervoer (de Taxbus). De gemeenteraad is accoord gegaan. Alleen de SP stemde tegen, want een rit door de stad kan 50 tot 100% duurder worden.

Anders dan in andere gemeenten kan in Helmond iedereen mee met de Taxbus. Het is een vorm van openbaar vervoer van deur-tot-deur.

De bezwaren van de SP tegen het nieuwe voorstel betreffen vooral de gevolgen voor de mensen met met een medische beperking. Zij kunnen met de Taxbus mee tegen een gereduceerd tarief omdat ze door hun handicap niet met het normale openbaar vervoer mee kunnen. Daarnaast geldt een inkomenstoets: het inkomen moet beneden een bepaalde grens blijven. Grofweg gezegd gaat het dus om de minima met een medische beperking.

Heel Helmond is nu nog één zone. Een rit door de stad met de Taxbus voor het gereduceerd tarief kost 0,90 euro.Maar Helmond wordt per 1 januari opgedeeld in 5 zones. Diezelfde rit kan daardoor straks 2 zones beslaan. En omdat per zone 0,45 euro wordt berekend, wordt die rit 0,45 euro duurder: een prijsverhoging van 50%.

Voorbeeld: van de wijk Rijpelberg naar het centrum kost nu 0,90 euro en dat wordt 1,35 euro. Wie van Rijpelberg naar Stiphout moet, is nóg duurder uit, want die rit beslaat 3 zones.

SP-raadslid Ad Spruijt hield verantwoordelijk wethouder Bethlehem voor om voor de extra zones een nultarief te hanteren, want dan blijft een rit door de stad even duur als nu. Maar Bethlehem wees dat voorstel af.

Reden voor de SP-fractie om tegen te stemmen. Ad Spruijt: "Het heeft geen pas om de lasten voor de minima te verhogen, zij moeten juist worden ontzien!"

2005-11-14

U bent hier