h

"Geen enkel raadslid durft dat nog goed te keuren."

14 november 2005

"Geen enkel raadslid durft dat nog goed te keuren."

Het voorstel voor een nieuw logo, zónder het traditionele Helmondse wapen, heeft veel commotie veroorzaakt. Geen enkel raadslid durft dat nu nog goed te keuren, zegt SP-fractievoorzitter Ger Klaus.

Bij het Eindhovens Dagblad kwamen over het nieuwe Helmondse logo meer ingezonden brieven binnen dan over de affaire van de Eindhovense wethouder Pastoor, die het veld moest ruimen omdat hij bouwbedrijf Moeskops bevoordeelde.

Is er iets bijzonders met Helmond dat er zoveel commotie ontstaat? Waarom gebeurt dat niet ook in andere gemeenten die kiezen voor een nieuw logo? Neem nou Eindhoven, hebben ze daar dan zo'n geweldig logo?

Het valt niet mee om er precies de vinger op te leggen, maar feit is dat er een heel gevoelige snaar is geraakt.

Bron van de affaire is een publicatie in het personeelsblad van de gemeente. Enkele ambtenaren die al tijdenlang bezig zijn met de voorbereiding van het nieuwe logo, wilden alvast een tipje van de sluier oplichten. Meer niet.

Maar dat had nooit mogen gebeuren, zeggen direct betrokkenen achteraf. Want vanaf dat moment raakte de gemeente de controle kwijt. Het logo komt in de publiciteit, Omroep Brabant en de krant hangen aan de telefoon, de emoties komen los. Vooral de volgens velen arrogante reactie daarop van burgemeester Jacobs, doet de zaak weinig goeds.

Problempje bij al die reacties, van burgers en deskundigen, is dat er niet één positieve bij zit. "Ga daar maar eens tegen in als raadslid", zegt SP-fractievoorzitter Ger Klaus, "niemand durft dat nieuwe logo nu nog goed te keuren, zelfs als-ie het echt mooi zou vinden." Al betwijfelt de SP'er dat die er veel zijn, die het mooi vinden.

2005-11-14

 

Aanvulling

Burgemeester Jacobs zwaar onder vuur in felle vergadering

Helmond houdt vast aan oud wapen als logo

Door ANJA VAN DEN AKKER

Dinsdag 15 november 2005 - HELMOND Het historische gemeentewapen blijft het officiële logo van Helmond. Dat was gisteravond het unanieme advies van de commissie Algemene en Bestuurlijke Aangelegenheden. Tijdens de felle vergadering kwam burgemeester Jacobs zwaar onder vuur te liggen.

Het eerder uitgelekte plan om een strakke H als nieuw logo voor Helmond in te voeren, sneuvelde gisteravond zonder noemenswaardige discussie. Na alle eerdere commotie was er geen fractie meer die er ook maar één goed woord voor overhad.

Maar terwijl iedereen dacht dat dit het enige ontwerp was, toverde burgemeester Jacobs plotseling nog twee varianten voor een nieuw logo uit de hoge hoed. Een schild met helm én het voorstel om het gemeentewapen als logo te handhaven, maar dat te verwerken in een nieuwe huisstijl. In dat laatste plan zou voor de strakke H toch nog een kleine rol zijn weggelegd als mini-keurmerk. Daar kon iedereen zich in vinden.

De burgemeester gaf toe dat de manier waarop de discussie over het logo was verlopen een ongelukkige regie was, maar dat bleek te weinig berouw voor de commissieleden.

J. Boetzkes (PvdA) sprak de burgervader aan op onvoldoende affiniteit met de stad en vond deze manier van besturen goed voor de poedelprijs. Maar ook de andere commissieleden wezen erop dat de raad weliswaar geld beschikbaar heeft gesteld voor een nieuwe huisstijl, maar dat dit nooit is teruggekoppeld.

Een getergde Jacobs zei buitengewoon teleurgesteld te zijn en vond een aantal opmerkingen ronduit beledigend. Wel gaf hij toe dat het misschien beter was geweest als dit eerder in de commissie was besproken. Maar dat het imago van de raad nu is geschonden, daar wilde hij niet aan.

Artikel uit Eindhovens Dagblad van 15-11-2005

U bent hier