h

Geen extra geld voor zorg

17 juli 2006

Geen extra geld voor zorg

De gemeenteraad wil geen extra geld uitgeven voor de zorg. De SP had een voorstel ingediend om die mogelijkheid open te houden, maar dat werd door een meerderheid van de raad afgewezen.

Het gaat over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). In het kader van deze nieuwe wet worden zorgtaken als huishoudelijke thuiszorg en mantelzorg overgeheveld naar de gemeente.

In de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie moest de Helmondse gemeenteraad hierover een aantal besluiten nemen: de zogenaamde beslispunten. De discussie spitste zich toe op beslispunt 6, want op dit punt had de SP-raadsfractie een amendement (wijzigingsvoorstel) ingediend.

Beslispunt 6 houdt in dat de gemeente niet meer geld uitgeeft dan ze van het rijk ontvangt. Doel is om te voorkomen dat de gemeente eigen geld moet bijpassen bij de WMO.

SP-raadslid Nathalie van der Zanden: "Daar konden wij niet mee instemmen, want dan zetten wij ons zelf klem. Wij kunnen ons in de toekomst dan niet meer sterk maken voor extra geld, als dat nodig mocht zijn voor goede zorg."

Het SP-amendement luidde heel eenvoudig: schrap beslispunt 6. Maar betekent dat niet dat het de gemeente handenvol geld gaat kosten? Nathalie: "Nee, het schrappen van dit punt kost op zich zelf geen geld. Nogmaals, het gaat er alleen maar om, om extra geld niet al op voorhand te blokkeren. Of straks daadwerkelijk extra geld nodig is en hoeveel, dat weten wij nu nog niet, want wij weten niet precies van tevoren hoeveel mensen een beroep gaan doen op - bijvoorbeeld - huishoudelijke hulp. Bovendien: de raad heeft het zelf in de hand of ze extra geld wil uitgeven of niet, dus met ons voorstel is het zeker niet zo dat de geldsluis wordt opengezet."

Alle uitleg ten spijt, kenmerkte de discussie in de gemeenteraad zich door veel verwarring en bléven sommige partijen maar doorhameren op de financiën. Omdat het al of niet schrappen van beslispunt 6 voor de SP van cruciale betekenis was, vroeg Nathalie uiteindelijk om een hoofdelijke stemming, wat inhoudt dat ieder raadslid afzonderlijk moet zeggen of-ie voor of tegen is.

Vóór het SP-amendement stemden GroenLinks, Helmond Aktief en Helder Helmond, maar een meerderheid stemde tégen, te weten PvdA, CDA, VVD, SDOH, HSP, D66 en Helmondse Belangen.

Gevolgen

Als u - bijvoorbeeld - huishoudelijke hulp aanvraagt, geldt een eigen bijdrage. Dat wordt geregeld in een speciale verordening die nog moet worden vastgesteld. Met deze verordening beheerst de gemeente de uitgaven: hoe "zuiniger" de verordening, hoe goedkoper de gemeente uit is. Het besluit van de gemeenteraad op voorhand (beslispunt 6) om géén geld bij te passen, zet druk op de ketel om een "zuinige" verordening op te stellen. Het kan er ook toe leiden dat de verordening in de toekomst wordt aangescherpt als de uitgaven hoger uitvallen dan is ingeschat.

2006-07-17

U bent hier