h

De zorg verdient beter!

20 oktober 2006

De zorg verdient beter!

Zo'n drieduizend Helmonders krijgen een paar uurtjes per week hulp in de huishouding. Deze thuiszorg is nu nog landelijk geregeld, maar wordt per 1 januari overgeheveld naar de gemeente, die dan ook voor de financiering moet zorgen. De SP vindt dat Helmond het niet goed aanpakt: de zorg verdient beter!

Het overhevelen van de hulp in de huishouding naar de gemeente is onderdeel van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Deze nieuwe wet regelt nog meer zaken, maar de hulp in de huishouding is daarvan het meest omvangrijke onderdeel. Instellingen als Savant en de Zorgboog krijgen het werk niet "zomaar", maar moeten meedoen in een aanbestedingsprocedure. Sommigen gemeenten doen aan prijsconcurrentie. De instelling die als goedkoopste uit de bus komt, krijgt dan het werk.

Goedkoop is duurkoop Maar hoe kan een instelling goedkoop zijn als de kosten voor negentig procent bestaan uit salarissen van de medewerkers en de instelling gebonden is aan de CAO en andere regelingen? Goedkoop zijn, betekent daarom bijna altijd dat goede zorg in de knel komt, want érgens moet het geld vandaan komen.

Helmond betaalt te weinig Gelukkig doet Helmond niet aan prijsconcurrentie, maar werkt met een vaste prijs. Groot probleem is echter dat de prijs die de gemeente heeft vastgesteld, veel te laag is: 20 euro per uur. Instellingen waarschuwen dat voor zo'n lage prijs het werk niet te doen is. Geen enkele andere gemeente past zo'n lage prijs toe, Helmond betaalt de laagste prijs van heel Nederland. Inmiddels heeft SP-kamerlid Agnes Kant schriftelijke vragen gesteld aan de staatssecretaris van Volksgezondheid. Hoe kan een instelling dezelfde kwaliteit leveren voor 20 euro per geleverd zorguur (een tarief uit Helmond), een prijs die ruim 17 procent onder het huidige maximumtarief ligt?

Geen extra geld Maar Helmond betaalt niet alleen te weinig, maar heeft bovendien nog een bepaling vastgesteld om geen extra geld op tafel te leggen als dat in de toekomst nodig mocht zijn voor goede zorg. Wij geven niet meer geld uit aan de WMO dan we van het Rijk ontvangen, aldus luidt die bepaling. De SP-raadsfractie stelde in de raadsvergadering van juli voor om deze bepaling te schrappen, maar een meerderheid wilde daar niet aan.

Zorg verdient beter Deze bepaling plus de te lage prijs die de gemeente betaalt, waren voor de SP-raadsfractie reden om tegen de Helmondse aanpak te stemmen. De zorg verdient beter, vindt de partij.

Zó had het ook gekund Leeuwarden betaalt wél een schappelijke prijs voor de thuiszorg: ruim 22 euro per uur. En heeft niet op voorhand besloten om er geen extra geld bij te leggen.
Zó had het in Helmond ook gekund, zegt SP-raadslid Nathalie van der Zanden.

 

Theorie en praktijk

Onlangs vroeg de Helmondse PvdA aandacht voor werk in de zorg. Dat is een goede zaak, de zorg verdient die aandacht ook.

Savant is zo'n instelling met veel werk in de zorg. Savant heeft ongeveer 2000 medewerkers die werkzaam zijn in Helmond en de omliggende gemeenten.

Echter onder verantwoordelijkheid van PvdA-wethouder Jos Boetzkes - hij heeft de zorg in zijn portefeuille - én met instemming van de PvdA-raadsfractie wordt Savant nu financieel afgeknepen. (Zie de uitleg boven.)

Omdat Helmond te weinig betaalt, zit de zorginstelling straks met een tekort van een paar ton. Zo verklaarde Annet Boekelman, lid van de Raad van Bestuur van Savant, onlangs in het Einhovens Dagblad. En zo'n tekort is op termijn niet vol te houden. Is dát wat de PvdA bedoelt met aandacht voor werk in de zorg?

Natuurlijk is niet alleen de PvdA verantwoordelijk voor het beleid, ook CDA en VVD hebben ingestemd. Maar deze keer is bij de PvdA het verschil tussen theorie - aandacht vragen voor werk in de zorg - en de praktijk - de zorg afknijpen - wel héél erg groot.

Helmond, 20 oktober 2006

U bent hier