h

Onderzoek rekenkamer naar tarieven stadsverwarming

14 februari 2007

Onderzoek rekenkamer naar tarieven stadsverwarming

De rekenkamer doet onderzoek naar de tarieven van de stadsverwarming. Publicatie wordt verwacht in het eerste kwartaal 2007. In Helmond zijn de wijk Rijpelberg, een deel van Brouwhuis en enkele flats in Helmond Oost aangesloten op stadsverwarming.

De aanleiding voor het onderzoek is de constatering dat er nog steeds discussie is over de tarieven voor stadsverwarming. Bovendien kunnen op grond van onderzoek vraagtekens worden geplaatst bij de wijze waarop het Ministerie van EZ toezicht houdt. Beide zaken maken het onzeker of de prijs die de consument betaalt voor het verbruik van warmteenergie voor verwarming van woonruimte en tapwater niet hoger is dan wanneer in een vergelijkbare situatie gebruik zou worden gemaakt van gas.

Met de uitkomsten van dit onderzoek wil de Algemene Rekenkamer de Tweede Kamer inzicht bieden in de wijze waarop de huidige tarieven tot stand komen, in de wijze waarop het toezicht op het hanteren van de juiste tarieven is georganiseerd en in de kritiek die er vanuit belangengroeperingen en deskundigen is op de gehanteerde systematiek.

Aan de hand van de inventarisatie wordt bekeken in hoeverre het initiatiefwetsvoorstel Warmtewet de bestaande hiaten en vraagtekens bij de in rekening gebrachte tarieven voor warmte kan wegnemen.

2007-02-14

U bent hier