h

Vragen over hogere huren nieuwbouw van Volksbelang

7 februari 2007

Vragen over hogere huren nieuwbouw van Volksbelang

Geacht college,

In het Eindhovens Dagblad van woensdag 7 februari staat een artikel over het woningbouwplan van Volksbelang in de wijk Dierdonk, op de plek van de voormalige manege. Het artikel meldt dat 34 woningen duurder uitvallen dan Volksbelang had gedacht. De huurprijzen zouden uitkomen tussen 600,- en 620,- per maand, dus ruim boven de aftoppingsgrens (van 520,12).

Dit rijmt niet met de planningstabellen van de Nota Wonen. Daarin staat vermeld dat er op die plek 30 sociale huurwoningen gerealiseerd zouden moeten worden.

VRAGEN:

1) Wat is de reactie van het college op het niet nakomen van de aantallen te bouwen sociale huurwoningen uit de planningstabellen van de Nota Wonen?

2) Was het college hiervan op de hoogte en is er overleg geweest tussen het college & Volksbelang m.b.t. deze kwestie?

Vorig jaar hebben wij al een inventarisatie gemaakt van het aantal te bouwen sociale huurwoningen in 2006 en we hebben de afwijkingen hierop door de corporaties geconstateerd. Het ging om ruim 100 geplande sociale huurwoningen die achteraf boven de aftoppingsgrens van de huurtoeslag bleken uit te komen. Daar komen deze 30 sociale huurwoningen nu weer bovenop.

3) Kunt u aangeven of deze niet gerealiseerde sociale huurwoningen elders in andere plannen gecompenseerd zijn, dan wel gaan worden?

4) In het artikel wordt de mogelijkheid van fiatering / ontheffing door het college vermeld. Gaat het college deze regeling in dit geval ook werkelijk toepassen?

 

U bent hier