h

SP: HELMOND SPORT OP DE BRAAK

20 maart 2007

SP: HELMOND SPORT OP DE BRAAK

Een nieuw stadion voor Helmond Sport, zo ja waar en hoe moet dat betaald worden? De politiek moet zich over de kwestie uitspreken. De SP kiest ervoor om Helmond Sport op De Braak te handhaven.

Projectontwikkelaar Stam + De Koning heeft het verhuisplan van Helmond Sport naar Berkendonk doorgerekend en komt uit op een investering van meer dan 20 miljoen euro. Geschat wordt dat de vrijkomende grond op De Braak maximaal 9 miljoen euro opbrengt als er woningbouw komt. Het gaat hier om gemeenschapsgeld, want de gemeente is grondeigenaar. Helmond Sport claimt deze opbrengst voor het nieuwe stadion. Ook als daarin wordt toegestemd, resteert een gat van ruim 11 miljoen euro. Dit wordt ten dele gevuld door Stam + De Koning met de winst die ze denkt te maken op de te bouwen woningen op De Braak. Dan nog moet bijgesprongen worden met sponsorgeld en andere creatieve oplossingen. De kosten als Helmond Sport op De Braak blijft worden geraamd op 2 á 4 miljoen euro.

Maar er spelen meer vragen. Is het gewenst om woningen te bouwen op De Braak? Willen de amateurclubs meeverhuizen met Helmond Sport? Of blijven ze liever op De Braak?

Alles overziend kiest de SP ervoor om de club te handhaven op De Braak. Het algemene standpunt van de SP is dat betaald voetbal zich zelf dient te bedruipen. Alleen bij een groot maatschappelijk belang kan gemeenschapsgeld aan de orde komen. Het huidige belang van de club voor de stad kan ook op De Braak worden gediend, vindt de SP.

2007-03-20

U bent hier