h

Wethouder wil stop op sociale woningbouw

27 juli 2007

Wethouder wil stop op sociale woningbouw

Helmond moet groeien naar 44.500 woningen (nu bijna 37.000 woningen) maar op de sociale sector wordt een stop gezet. Sociale huurwoningen mogen alleen nog maar worden gebouwd ter vervanging van gesloopte en verkochte huurwoningen. Aldus CDA-wethouder Stienen.

Deze kijk van de wethouder is terug te vinden in de nota Woonvisie die onlangs is gepresenteerd.

Met de corporaties is afgesproken om als kernvoorraad 14.000 sociale huurwoningen aan te houden, waarvan 70% met een huur onder de aftoppingsgrens. Het lijkt alsof het om 14.000 sociale huurwoningen gaat maar dat is niet zo. Alleen het aandeel 70% (= 9800 woningen) is sociale huur. De rest bóven de aftoppingsgrens is feitelijk vrije sector want als deze woningen vrij komen zijn ze niet beschikbaar voor iemand die is aangewezen op huursubsidie.

9800 betaalbare huurwoningen, is dat genoeg? Het antwoord is nee. De gemeente zelf heeft becijferd dat 31 % van het aantal huishoudens in Helmond is aangewezen op huursubsidie. En dat zijn 11.300 huishoudens. Een tekort dus van 11.300 9800 = 1500 woningen. Deze rekensom is in de nota Woonvisie zelf terug te vinden op pagina 31.

Hierbij moet aangetekend worden dat de gemeente is uitgegaan van de krappe versie. Als ruimere inkomensgrenzen worden aangehouden, is het tekort meteen een stuk groter dan 1500 sociale huurwoningen.Zo hebben de corporaties wel eens betoogd dat ook de huurders zonder recht op huurtoeslag (vanwege een iets te hoog inkomen) in aanmerking zouden moeten komen voor een sociale huurwoning (onder de aftoppingsgrens). Om zo hun woonlasten binnen de perken te houden.

Circa 60% van de Helmondse huishoudens zit kwa inkomen onder 1,5 maal de inkomensgrens van de huurtoeslag. Dat zijn 21.000 huishoudens. Het tekort zou dan zijn 21.000 9.800 = 11.200 sociale huurwoningen.

Ander nieuws uit de Woonvisie is dat zon 300 in Brandevoort geplande sociale koopwoningen naar de verre toekomst worden doorgeschoven, tot ná 2015. En dat helpt ook niet erg om het tekort aan betaalbare woningen weg te werken.

Na de zomer wordt de Woonvisie definitief door de gemeenteraad vastgesteld.

2007-07-27

U bent hier