h

Grote zorg over hulp in de huishouding

21 september 2007

Grote zorg over hulp in de huishouding

SP-raadslid Nathalie van der Zanden heeft grote zorgen over de hulp in de huishouding. Zorginstelling Savant biedt deze hulp aan bijna tweeduizend vooral oudere Helmonders. Nathalie voelde in het vragenuurtje van de raadsvergadering wethouder Boetzkes (PvdA) aan de tand. De reactie van de wethouder stelde niet gerust.

De SP heeft wethouder Boetzkes steeds bekritiseerd dat hij te weinig betaalt voor de thuiszorg. Daardoor moet de zorginstelling er zelf uit de reserves tonnen bij leggen. Dat kan op langere termijn geen stand houden. Bovendien: goede zorg kan nu eenmaal niet op een koopje.

In het nieuwe bestek waarop de zorginstellingen moeten inschrijven, heeft de gemeente de prijs verhoogd van 15 euro naar 16,50 euro per uur (voor HV1-zorg = eenvoudige hulp) en van 20 euro naar 21,50 euro per uur (voor HV2-zorg = uitgebreide hulp).

De SP vreest dat ook deze iets hogere bedragen onvoldoende zijn. Maar bovendien: dit zijn maximale prijzen. Het staat helemaal niet vast dat de gemeente deze bedragen ook echt gaat betalen, want de gemeente heeft prijsconcurrentie ingevoerd. En dat was eerst niet.

Om het werk te krijgen, moeten de zorginstellingen met elkaar concurreren. Wie het laagste inschrijft, krijgt het werk. De gemeente heeft de prijs dan wel iets verhoogd, maar zendt tegelijkertijd de boodschap uit: eigenlijk willen we dat niet betalen. De gemeente heeft het liefst dat de zorginstellingen met hun prijs heel laag gaan zitten, en die het laagst zit krijgt de klus.

SP-raadslid Nathalie van der Zanden: "Wij vinden dat deze aanpak - marktwerking - in deze sector helemaal niet thuishoort. Het gaat erom dat de mensen die hulp nodig hebben kunnen rekenen op goede zorg. Samenwerking en onderlinge solidariteit is nodig, niet marktwerking. Instellingen tegen elkaar uitspelen om de prijs te drukken, met als risico dat ze elkaar over de kop jagen, past helemaal niet in de zorgsector."

Maar er speelt meer. In het nieuwe bestek heeft de gemeente een extra kwaliteitseis vastgelegd. Het gaat om eis 22. De tekst luidt als volgt:

Het personeel dat belast is met de uitvoering van de dienstverlening (alle categorieën) heeft een signaleringsfunctie met betrekking tot de cliënten. Dit wil zeggen dat van het personeel wordt verwacht dat men in staat is de cliënt en zijn omgeving te observeren. Zo dienen veranderingen in de gezondheidstoestand, veranderingen in de zorgbehoefte en knelpunten op het gebied van zorgverlening te worden gesignaleerd. Daarbij heeft het personeel ook de taak om naar de gemeente te signaleren indien de bestaande indicatie niet (meer) voldoet. Het in te zetten personeel dient dan ook - naast het vereiste signalerend vermogen te beschikken over het vereiste inlevings- en oplossend vermogen en de bijbehorende communicatieve vaardigheden.

Deze kwaliteitseis geldt ook voor HV1-zorg (alfahulpen). Maar om aan deze kwaliteitseis te kunnen voldoen, moet er een gezagsverhouding bestaan tussen de zorginstelling en de hulp. Anders kan de zorginstelling geen opdrachten geven of terugkoppeling verlangen van de hulp. Kortom, de zorginstelling moet de hulp in loondienst nemen. En dat rijmt niet, want alfahulpen zijn juist niet in loondienst. Zij zijn in dienst van de cliënt zelf.

Nathalie van der Zanden: "Voor zover wij het nu overzien betekent deze kwaliteitseis dan ook het einde van de alfahulpen. Alleen met medewerkers in loondienst kan de zorginstelling aan eis 22 voldoen. Eigenlijk komt het er op neer dat de gemeente HV1-zorg (eenvoudig, alleen poetsen) gelijk stelt met HV2-zorg (uitgebreid), maar er niet voor wil betalen."

Nathalie is erg bezorgd hoe dit gaat aflopen. "Zullen zorginstellingen dit accepteren? Want dit is toch krom?"

Het raadslid benadrukt dat op zich er niets op tegen is dat kwaliteitseisen worden gesteld. "Maar dan moet de gemeente ook de konsekwentie nemen en een reëele prijs betalen."

Tegenwoordig gaat het in de zorg net als in de bouw. Zorginstellingen moeten inschrijven om het werk te krijgen. De aanbestedingsprocedure van de huishoudelijke zorg voor 2008 is zojuist van start gegaan. "Niemand zal buiten de boot vallen", zegt wethouder Boetzkes in reactie op de SP-kritiek.
2007-09-21

U bent hier