h

Ledenvergadering bereidt congres voor

14 september 2007

Ledenvergadering bereidt congres voor

Donderdagavond in gemeenschapshuis de Fonkel besprak de ledenvergadering twee congresstukken. Van de inbreng van de leden wordt verslag gedaan en op 13 oktober volgt de regioconferentie. Hierna wordt landelijk een nota van wijzigingen opgesteld die opnieuw weer wordt besproken. Afdelingen en leden kunnen hierop wijzigingsvoorstellen indienen. Uiteindelijk beslist het congres op 24 november.

De ledenvergadering maakte tevens afspraken over de Helmondse delegatie naar regioconferentie en congres. Volgens de verdeelsleutel één per vijftig leden telt afdeling Helmond 14 afgevaardigden.

2007-09-14

U bent hier