h

Mogelijk boete van 7 ton voor Volksbelang

21 september 2007

Mogelijk boete van 7 ton voor Volksbelang

Volksbelang dreigt een boete te krijgen van 7 ton als ze zich niet houdt aan de afspraak om dertig betaalbare huurwoningen te bouwen op Dierdonk. Aldus wethouder Stienen in de commissievergadering van afgelopen dinsdag.

Begin dit jaar maakte Volksbelang bekend dat de huur hoog zou uitvallen, tussen 600 en 620 euro per maand. Dit is in strijd met de afspraak met de gemeente om sociale huurwoningen te realiseren. De huur mag dan niet uitkomen boven de aftoppingsgrens van 526,89 euro. Anders bestaat geen recht op huurtoeslag en is de woning niet bereikbaar voor huurders met een smallere beurs.

In februari stelde de SP samen met GroenLinks schriftelijke vragen (pdf-bestand) over de kwestie. Het college zegde toe Volksbelang aan de afspraak te zullen houden.

De gemeente heeft niet veel mogelijkheden om afspraken over sociale woningbouw af te dwingen. In dit geval ligt het juridisch anders omdat met Volksbelang diverse overeenkomsten zijn afgesloten. De gemeente kan meer druk uitoefenen.

Volksbelang kan besluiten de boete voor lief te nemen. Zeer binnenkort neemt de corporatie een definitief besluit.

2007-09-21

U bent hier