h

Gemeenteraad: Helmond Sport handhaven op De Braak

20 november 2007

Gemeenteraad: Helmond Sport handhaven op De Braak

Helmond Sport vindt een nieuw stadion op een andere locatie noodzakelijk, maar een meerderheid van de gemeenteraad (CDA, PvdA, GrLi en SP) is niet overtuigd en stemt voor handhaving van de club op sportpark De Braak.

(Let wel: dit is de uitkomst van de raadsvergadering op 3 april 2007!)

Er komt een onderzoek hoe daar de problemen het beste aangepakt kunnen worden. Voor dit onderzoek wordt maximaal een jaar uitgetrokken.

Voor de SP was van belang om duidelijkheid te krijgen over enkele zinnen in het besluit, omdat de partij ongewenste verrassingen in de toekomst wil voorkomen. Verwarring veroorzaakte vooral de zin dat Inbreng van gemeentelijke middelen uit gedeeltelijke herontwikkeling en/of gemeentebegroting in de planvorming betrokken kan worden.

Wethouder Stienen lichtte toe dat het gemeentegeld waarop hier wordt gedoeld, bij de planvorming kan worden betrokken voorzover het gaat om maatregelen in de zogeheten publieke ruimte, bijvoorbeeld verkeersmaatregelen. Gezien deze toelichting stemde de SP-fractie in met het besluit.

U bent hier