h

Ontslaggolf in de zorg

17 december 2007

Ontslaggolf in de zorg

Zorginstelling Savant wil ontslag aanvragen voor 278 medewerkers en 100 tijdelijke contracten niet verlengen. Daarnaast staan de banen van 15 interne administratieve medewerkers op het spel.

De 278 medewerkers zijn thuiszorgmedewerkers met veelal kleine contracten van 8 tot 16 uur. Het gaat om 110 voltijdbanen. De cijfers hebben betrekking op het hele verzorgingsgebied van Savant. Het gaat om Helmond, Mierlo, Asten, Someren, Deurne, Laarbeek en Gemert-Bakel. De zwaarste klap valt in Helmond.

De meeste huishoudelijke zorg in Helmond wordt uitgevoerd door Savant. Voor het komend jaar heeft Savant nog maar beperkt ingeschreven. Ze wil alleen de zorg in de eigen instellingen en de aanleunwoningen blijven verlenen, in de wijken niet meer.

In het kader van de aanbestedingsprocedure had de gemeente op 21 november het gunningsbesluit moeten nemen. In dit besluit wordt geregeld welke zorg wordt verleend door ieder van de vier instellingen die hebben ingeschreven (Savant, Zorgboog, ActiefZorg en stichting Sint Annaklooster). Maar de gemeente heeft het gunningsbesluit steeds uitgesteld.

Neemt een andere instelling de zorg in de wijken van Savant over of valt er een gat? Aldus de herhaalde vraag van de SP-raadsfractie. Verantwoordelijk wethouder Boetzkes wil geen duidelijkheid bieden zolang de aanbesteding nog loopt.

Als een andere zorginstelling het werk van Savant overneemt, worden dan ook de met ontslag bedreigde medewerkers één op één overgenomen?

Dat kans daarop lijkt niet groot. De instellingen moeten hun medewerkers betalen uit de vergoeding van de gemeente voor de verleende zorg. Savant heeft dit jaar 800.000 euro eigen geld moeten bijleggen omdat de gemeentelijke vergoeding de kosten niet dekt. Reden ook waarom Savant voor het komend jaar beperkt heeft ingeschreven. Andere zorginstellingen zullen tegen hetzelfde financiële probleem aanlopen. Zij zijn immers evengoed gebonden aan de verplichtingen van de CAO die geldt voor medewerkers in loondienst.

 

"Goede zorg kan niet op een koopje"

Waarom spelen dezelfde problemen niet in Boxtel? SP-raadslid Nathalie van der Zanden: "Boxtel betaalt een schappelijke prijs aan de instellingen voor de zorg die zij leveren. Boxtel hanteert een eenheidstarief van 22,50 euro per uur. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen eenvoudige en meer uitgebreide hulp. In een recent rapport trekt de gemeente Boxtel de volgende conclusie. De aanbesteding volgens het Zeeuwse Model, mét een redelijk eenheidstarief, heeft voor Boxtel goed uitgepakt en zou als voorbeeld kunnen dienen voor veel gemeenten in Nederland. En inderdaad, wethouder Boetzkes zou er goed aan doen om dit voorbeeld te volgen. Het is waar dat het de gemeente meer geld kost. Maar bedenk: goede zorg kan niet op een koopje."

2007-12-17

U bent hier