h

SP: aanbesteding thuiszorg in Helmond mislukt

20 december 2007

SP: aanbesteding thuiszorg in Helmond mislukt

Honderden ontslagen en geen garantie voor noodzakelijke zorg. De aanbesteding van de thuiszorg is mislukt en wethouder Boetzkes komt zijn belofte niet na, concludeert de SP.

Wethouder Boetzkes heeft steeds toegezegd dat niemand buiten de boot valt bij de hulp in de huishouding, maar maakt dat niet waar. Uitkomst van de aanbesteding is dat er voor honderden Helmonders geen garantie is dat zij noodzakelijke zorg krijgen.

De gemeente gaat over tot gunning maar heeft voor 80.000 zorguren geen dekking. De gunning is gebaseerd op enkel een inspanningsverplichting van Savant. Dit is boterzacht en in strijd met het eigen gemeentelijk bestek waarin van zorginstellingen niet een inspanning maar een garantie wordt verlangd.

Savant om een inspanningsverplichting vragen is een noodgreep van de gemeente om tot gunning over te kunnen gaan. De wethouder moet zich realiseren dat het geen garantie biedt.

Het echte probleem is dat de gemeente geen reële prijs wil betalen voor de te leveren zorg. Reden waarom de instellingen beperkt hebben ingeschreven.

In plaats van over te gaan tot gunning zou de conclusie moeten zijn dat de aanbesteding is mislukt. De huishoudelijke zorg zou opnieuw aanbesteed moeten worden onder gunstigere voorwaarden.

Het Boxtelse model is een goed alternatief. De problemen als in Helmond kent Boxtel niet. Boxtel betaalt een reële prijs voor de zorg (22,50 euro) en maakt geen onderscheid tussen eenvoudige (HV1-zorg) en meer uitgebreide hulp (HV2-zorg). Deze aanpak maakt ook dat geen ontslagen hoeven te vallen. Het is voor de gemeente wel duurder. Maar goede zorg kan niet op een koopje.

De SP-raadsfractie heeft de leden van de commissie Samenleving voorgesteld om nog dit jaar bijeen te komen voor spoedoverleg over de kwestie.

Brief gemeente uitkomst aanbesteding (pdf-bestand)

2007-12-20

U bent hier