h

Vragen over cameratoezicht Markt

9 juli 2008

Vragen over cameratoezicht Markt

Geacht college,

Op 9 juli 2008 valt in het Eindhovens Dagblad te lezen dat op de Markt in Helmond op het eind van het jaar vermoedelijk cameratoezicht komt. Cameratoezicht is een veelbesproken onderwerp. Niet alleen in Helmond, maar in heel Nederland. En terecht: het kan een middel zijn voor de opsporing en bestrijding van overlast en criminaliteit, maar tegelijk komen aspecten als efficiƫntie en privacy om de hoek. Hierin dient altijd een goede afweging gemaakt te worden. Een afweging, die in de ogen van de SP in samenspraak met de raad gemaakt zou moeten worden. Er zou in ieder geval debat over moeten zijn, ook al is het uiteindelijk een bevoegdheid van de burgemeester.

Om een nuttige bijdrage te kunnen leveren maakt het namelijk veel verschil welke randvoorwaarden er aan het cameratoezicht verbonden worden. Zijn de cameras op afstand te besturen? Kunnen ze rechtstreeks uitgelezen worden? Als dit niet het geval is, is het maar de vraag of het lukraak plaatsen van cameras een oplossing biedt. Je loopt mogelijk het risico dat er slechts sprake is van verplaatsing van problematiek. Of de beelden zijn amper bruikbaar voor opsporing.

Daarom heeft de SP-fractie de volgende vragen aan het college:

1.Wanneer heeft het college besloten tot het plaatsen van de cameras?

2.Hoe is dit besluit tot stand gekomen en welke afwegingen zijn hierbij gemaakt?

3.Om plaatsing van hoeveel cameras gaat het? Welk gebied gaan zij precies bestrijken?

4.Worden deze cameras op afstand bestuurbaar? Gaan deze, net zoals op het Havenplein en de Steenweg, rechtstreeks uitgelezen worden? Zo ja, op welke momenten?

5.Hoe lang worden de beelden opgeslagen? Worden deze altijd bekeken?

6.Is het college bereid om het besluit te agenderen voor de commissie ABA, zodat de raad dit belangrijke onderwerp met de burgemeester kan bespreken?

Erik de Vries, namens de SP-fractie

Update: antwoord college (pdf-bestand)

U bent hier