h

Vragen SP-fractie over Helmondse Reddingsbrigade

12 juli 2008

Vragen SP-fractie over Helmondse Reddingsbrigade

In het Eindhovens Dagblad van 1 juli 2008 lezen wij dat de Helmondse Reddingsbrigade gedupeerd is door een inbraak. Communicatiemiddelen, benodigd voor de bewaking op de Berkendonk, zijn ontvreemd uit het gebouwtje van de Reddingsbrigade.

De SP betreurt dit, temeer deze communicatiemiddelen noodzakelijk zijn voor een goede bewaking op Berkendonk. Zeker nu de zomervakantie voor de deur staat en er met mooi weer al snel enkele duizenden mensen vertoeven op Berkendonk. Een Reddingsbrigade die dan in vol ornaat paraat staat is van levensbelang.

Daarom heeft de SP de volgende vragen aan het college:

1)Is het college het met ons eens dat deze communicatiemiddelen van essentieel belang zijn voor een goede bewaking en dus de veiligheid van de bezoekers?

2)Is het college bereid om in overleg te treden met de Reddingsbrigade om een snelle oplossing te vinden?

3)Is het college bereid het geld, benodigd voor de aanschaf van nieuwe apparatuur, te doneren uit de post incidenteel onvoorzien, dan wel een betalingsregeling te treffen met de Reddingsbrigade die recht doet aan de financiële positie van een vrijwilligersvereniging?

Graag zouden wij met spoed deze vragen beantwoord zien en we roepen het college op snel actie te ondernemen, gezien het feit dat de zomervakantie volgende week al van start gaat.

Namens de SP-fractie,
Erik de Vries
Fractievoorzitter

 

Update: antwoord van het college (pdf-bestand)

U bent hier