h

Open brief thuiszorg

1 september 2008

Open brief thuiszorg

Helmond, 29 augustus 2008

Aan B en W

Geacht college,

Iets meer dan een maand geleden in raadsinfobrief 62 van 21 juli hebt u gemeld dat u een nieuwe aanbestedingsprocedure voor de thuiszorg gaat starten. Citaat:

Eén van de oplossingsrichtingen ligt mogelijk in de aanpassing van het tarief. Om die reden heeft ons college besloten een nieuwe aanbestedingprocedure te gaan starten. Momenteel worden daartoe de eerste voorbereidingen getroffen, waarin ook wordt gekeken naar de vorm van aanbesteden. (open inschrijving, het zogenaamde Zeeuwse model met een gefixeerde prijs, en andere varianten)

Ons bereiken nu geluiden dat u uw besluit om een nieuwe aanbestedingsprocedure te starten ingetrokken zou hebben of zou willen uitstellen. Op 18 september in een gecombineerde commissievergadering over de thuiszorg komt het ongetwijfeld aan de orde, maar wij willen dat niet afwachten. De geluiden die wij opvangen over het afblazen van een nieuwe aanbesteding zijn er ernstig genoeg voor. De thuiszorg is voor veel Helmonders van groot belang. Wij willen wij nu al onze grote zorg uitspreken en op een aantal zaken wijzen die volgens ons van belang zijn.

Voor de vakantie zijn de grote problemen in de Helmondse thuiszorg duidelijk aan het licht gekomen. Ouderen met een indicatie voor hulp in de huishouding krijgen geen hulp. Er komt gewoon niemand. Wij verwachten van de verantwoordelijk wethouder duidelijke cijfers die aangeven hoe nu - twee maanden later - de stand van zaken is.

Om de problemen het hoofd te bieden moest de wethouder zijn toevlucht nemen tot noodgrepen. Het inschakelen buiten de aanbesteding om van twee extra zorgaanbieders plus het inschakelen van een schoonmaakbedrijf. Deze noodgrepen tonen dat feitelijk de aanbesteding was mislukt. De voorwaarden waaronder de wethouder de zorginstellingen hun werk wilde laten doen, waaronder een te laag tarief, deugden van meet af aan niet.

Het is waar dat er landelijk onzekerheid is over de WMO en de thuiszorg. Bijvoorbeeld over het voorstel van de staatssecretaris dat zorginstellingen per 1 januari 2009 verplicht hulp moeten bieden met medewerkers in loondienst. Deze onzekerheid geldt niet speciaal Helmond, maar geldt alle gemeenten. Deze onzekerheid is geen argument om af te zien van een nieuwe aanbesteding. In bijvoorbeeld Eindhoven en ook in Geldrop-Mierlo lopen op dit moment nieuwe aanbestedingen.

Er is maar één manier om de Helmondse thuiszorg op het goede spoor te krijgen: de huidige slechte contracten openbreken en overgaan tot een nieuwe aanbesteding, maar dan nu wél met goede condities en een redelijk tarief voor de zorg. Wij hadden de indruk dat ook het college tot dit inzicht was gekomen. Nogmaals, het verontrust ons zeer als daar op teruggekomen wordt.

Tot slot: als gezegd loopt nu in Geldrop-Mierlo de aanbestedingsprocedure. De gemeente heeft voor een nieuw model gekozen. Zie de bijlage. Als Geldrop-Mierlo dat kan, dan kan Helmond dat toch ook?

Hoogachtend,

Erik de Vries
SP-fractievoorzitter

Model Mierlo (pdf-bestand)

U bent hier